Kledingbeurs

Kledingbank Limburg biedt kleding aan voor mensen die deze nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Het gaat om moderne kleding voor alle leeftijden. Elk voorjaar en najaar houdt Kompas samen met Kledingbank Limburg twee aaneengesloten dagen een Kledingbeurs. De Kledingbeurs is er voor inwoners van de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Beekdaelen.

Kan ik gebruik maken van de Kledingbeurs?

U kunt gebruik maken van de Kledingbeurs en Kledingbank als:

  • u in Voerendaal, Simpelveld of Beekdaelen woont
  • en een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, die op u van toepassing is Klik hier voor de inkomensgrenzen;
  • en u weinig of geen vermogen heeft.

Waar heb ik recht op?

De Kledingbank geeft bij uw bezoek aan hoeveel kleding u mag uitzoeken.

Heb ik een verwijzing nodig?

Ja, u heeft een verwijzing nodig van Kompas.

Moet ik iets betalen?

Nee, dit is gratis voor u.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

De mensen die bekend zijn bij Kompas krijgen automatisch een uitnodiging voor de Kledingbeurs.

Krijgt u deze brief niet?

Als u aan de voorwaarden voldoet maar u heeft geen uitnodiging ontvangen: bel met een zorgcoach van Kompas op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl