Bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

U kunt via Kompas bepaalde vergoedingen krijgen als u een laag inkomen heeft.