Als u op vakantie wilt bespreekt u dit eerst met uw participatiecoach. Wanneer uw coach akkoord is doet u een vakantieaanvraag.

Hiervoor gebruikt u dit formulier:

Formulier aanvraag vakantie

Hoe lang mag ik op vakantie gaan?

U mag per kalenderjaar maximaal 28 dagen op vakantie met behoud van uw uitkering. Weekenden en feestdagen tellen ook mee. De dag van vertrek telt niet mee, maar de dag van terugkomst wel. Als u langer dan 28 dagen op vakantie gaat stoppen wij uw uitkering.

Moet ik 28 dagen ineens opnemen?

U mag de vakantiedagen verdeeld over het kalenderjaar opnemen. Dagen die u niet opneemt mag u niet meenemen naar een volgend jaar. Ook als u aansluitend in december en januari op vakantie gaat mag dit niet langer zijn dan 28 dagen.

Hoe lang van tevoren moet ik vakantie aanvragen?

Eerst moet u uw vakantie bespreken met uw participatiecoach. Is deze akkoord dan kunt u vakantie aanvragen. Uw vakantie vraagt u minimaal twee weken voor vertrek aan. Hiervoor gebruikt u dit formulier:

Formulier aanvraag vakantie

Uw consulent neemt binnen 5 werkdagen contact met u op om verdere afspraken te maken.

Gelden deze regels voor alle uitkeringen van Kompas?

De vakantieregels gelden voor de bijstandsuitkering (Pw), de bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz), de IOAZ- en de IOAW-uitkering en ook als u in de loop van het jaar een uitkering aanvraagt.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met onze consulenten rechtmatigheid op 088 – 4502250.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.