De uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een uitkering voor zelfstandigen/ondernemers die:

  • niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien
  • een startkapitaal voor hun bedrijf nodig hebben
  • of een aanvulling op het bedrijfskapitaal nodig hebben

Wat is een Bbz-uitkering?

De Bbz-uitkering is voor iedere ondernemer anders. De uitkering kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud. Deze uitkering is een aanvulling op het bedrijfsinkomen en mogelijk overige inkomen
  • Startkapitaal in de vorm van een lening. Kompas beoordeelt de levensvatbaarheid van de onderneming op basis van een ondernemersplan
  • Bedrijfskapitaal in de vorm van een lening. Het bedrijfskapitaal is bedoeld voor het in stand houden van een levensvatbaar bedrijf, voor het doen van investeringen of voor het herfinancieren van kortlopende schulden

Wie kan een Bbz-uitkering aanvragen?

  • Startende ondernemers
  • Gevestigde ondernemers met tijdelijk financiële problemen. Het moet gaan om een levensvatbaar bedrijf
  • Oudere zelfstandig ondernemers (55 of ouder) die minstens tien jaar een eigen bedrijf hebben. Het inkomen uit dit bedrijf is duurzaam lager dan het sociaal minimum
  • Zelfstandig ondernemers die hun eigen bedrijf moeten beëindigen, al dan niet wegens arbeidsongeschiktheid

Hoe vraag ik een Bbz-uitkering aan?

Voor het aanvragen van een Bbz-uitkering kunt u terecht bij het Zelfstandigenloket Maastricht

Het Zelfstandigenloket is bereikbaar via e-mail of telefonisch via 14 043.

Stuur een e-mail

Acute hulp voor ondernemers

Bent u ondernemer en heeft u een tegenslag of weet u even niet hoe u verder moet? Heeft u financiële problemen? Of is uw bedrijf in de kern gezond, maar vraagt u zich af hoe het verder moet? Heeft u een mooi bedrijf maar kan het beter?

Hoe eerder u hulp krijgt, des te groter de kans dat het succes u weer toelacht. 155-Help-een-bedrijf ondersteunt jaarlijks duizenden ondernemers die hulp kunnen gebruiken. Ze kunnen samen met u direct aan de slag om uw situatie te verbeteren. Voor u als ondernemer is deze hulp kosteloos.

Kijk voor meer informatie op de website www.155.nl

Waar vind ik meer informatie?

Kijk op de website van het Zelfstandigenloket Maastricht of de website van de Rijksoverheid

 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met onze consulenten rechtmatigheid op 088 – 4502250

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.