Leefgeld vluchtelingen Oekraïne

Sinds 24 februari is in Oekraïne een oorlog uitgebroken en dit heeft een grote stroom vluchtelingen op gang gebracht. Samen met gemeenten en de veiligheidsregio Zuid-Limburg bieden wij hulp aan deze vluchtelingen. Deze informatie wordt aangepast wanneer er ontwikkelingen zijn. 

Opvang

  • Particuliere opvang:

Een particulier kan onderdak bieden aan een vluchteling: Takecarebnb regelt vraag en particulier aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

  • Gemeentelijke opvang:

Een vluchteling kan gebruik maken van de gemeentelijke opvang: de vluchteling moet zich hiervoor melden bij Glanerbrook in Sittard-Geleen. Vluchtelingen kunnen hier één tot enkele nachten verblijven, waarna ze naar een locatie worden gebracht voor langdurigere opvang.

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne aanvragen bij Kompas

Vluchtelingen die opgevangen worden in gemeente Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal kunnen leefgeld aanvragen bij Kompas.

De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van de soort opvang waar de vluchteling verblijft. Afhankelijk van de opvang wordt er een vergoeding gegeven voor voeding, woonkosten en persoonlijke uitgaven.

Belangrijk voor het aanvragen van leefgeld:

  • Registratie bij de gemeente waar de opvang is
  • Paspoort of ID bewijs
  • BSN
  • Bankrekening (bij voorkeur Nederlands)
  • U verblijft in gemeente Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal

Aanvraagformulier leefgeld 

Hulp

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten. Kijk voor meer informatie op de website van RefugeeHelp

Is er sprake van een noodsituatie?

Heeft u bijvoorbeeld geen geld meer om eten te kopen? Bel met 088-4502250