Bent u het niet eens met een beslissing van Kompas? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering is afgewezen of omdat u geld moet terugbetalen? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan per brief. Die brief kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van Kompas.

Postbus 22021
6360 AA Nuth

of

Deweverplein 1
6361 BZ  Nuth

Die brief kunt u per post aan ons toesturen. Afgeven op het gemeentehuis van Simpelveld, Voerendaal of Nuth kan ook.

Mondeling bezwaar maken of per email is niet mogelijk. 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • uw naam en adres; 
 • de datum van uw bezwaarschrift; 
 • een omschrijving/kenmerk en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent; 
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit; 
 • uw handtekening. 

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tot 6 weken na de datum die in de brief staat waar u bezwaar tegen maakt. Deze brief wordt een besluit of beschikking genoemd. 

Bezwaarschriften die later binnenkomen kunnen wij niet meer behandelen.

Hoe wordt mijn bezwaarschrift behandeld?

 1. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift. 
 2. Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de bezwaarcommissie. De bezwaarcommissie is onafhankelijk en adviseert Kompas over de afhandeling van bezwaarschriften.
 3. U krijgt een uitnodiging voor een hoorzitting bij de bezwaarcommissie. Ongeveer twee weken vóór de hoorzitting krijgt u alle papieren die te maken hebben met uw bezwaarschrift. 
 4. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren mondeling uitleggen. Er is ook iemand van Kompas aanwezig. De medewerker van Kompas zal uitleggen waarom Kompas het besluit genomen heeft. Van deze hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
 5. Na afloop van de hoorzitting geeft de bezwaarcommissie een advies aan Kompas over de afhandeling van uw bezwaarschrift.
 6. U krijgt de beslissing op uw bezwaarschrift thuisgestuurd. Daar zit ook het verslag van de hoorzitting en het advies van de bezwaarcommissie bij.

Hoe lang duurt het maken van bezwaar?

De afhandeltermijn van een bezwaarschrift is 12 weken.

De termijn start 6 weken na de datum van het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt. Deze termijn kan verlengd worden. Wanneer de termijn wordt verlengd krijgt u hier bericht van.

Is er sprake van een spoedeisende situatie?

Als u in deze periode geen inkomen heeft en daardoor in de problemen dreigt te komen, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan bij de voorzieningenrechterEen voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. 

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De beslissing van Kompas wordt dan voorgelegd aan een rechter.

Het adres van de rechtbank: Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen met de juridisch medewerker van Kompas.

De juridisch medewerker is bereikbaar maandag t/m donderdag op telefoonnummer 088-4502182.

Ook kunt u een e-mail sturen naar francien.limpens@isd-kompas.nl