Bent u het niet eens met een beslissing van Kompas? Bijvoorbeeld omdat uw uitkering is afgewezen of omdat u geld moet terugbetalen? Dan kunt u bezwaar maken.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bezwaar maken kan per brief. Die brief kunt u sturen naar het dagelijks bestuur van Kompas.

Postbus 22021
6360 AA Nuth

of

Deweverplein 1
6361 BZ  Nuth

Die brief kunt u per post aan ons toesturen. Afgeven op het gemeentehuis van Simpelveld, Voerendaal of Nuth kan ook.

Mondeling bezwaar maken of per email is niet mogelijk. 

Wat moet er in het bezwaarschrift staan?

 • uw naam en adres; 
 • de datum van uw bezwaarschrift; 
 • een omschrijving/kenmerk en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent; 
 • waarom u het niet eens bent met ons besluit; 
 • uw handtekening. 

Wanneer kan ik bezwaar maken?

U kunt bezwaar maken tot 6 weken na de datum die in de brief staat waar u bezwaar tegen maakt. Deze brief wordt een besluit of beschikking genoemd. 

Bezwaarschriften die later binnenkomen kunnen wij niet meer behandelen.

Hoe wordt mijn bezwaarschrift behandeld?

U krijgt een ontvangstbevestiging

Daarin staat dat wij uw bezwaarschrift ontvangen hebben.

Het bezwaarschrift kan op drie manieren behandeld worden

 • Informeel: via een gesprek, extra uitleg of het toesturen van informatie
 • Formele afhandeling door de juridisch medewerker
 • Met de bezwaarcommissie

Kompas kiest welke manier het beste is voor de afhandeling van uw bezwaarschrift.

U heeft recht op een hoorzitting

Dat is een gesprek met de juridische medewerker of de bezwaarcommissie. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit van Kompas. Een hoorzitting kan op verschillende manieren gehouden worden. U mag kiezen uit:  

 • Via een gesprek op het gemeentehuis
 • Telefonisch
 • Via beeldbellen

Van de hoorzitting maken wij een verslag. Een hoorzitting is niet verplicht. Als u geen hoorzitting wil kunt u dit doorgeven.

U krijgt een brief met de beslissing op uw bezwaar

Het verslag van de hoorzitting sturen wij ook mee. Als u een advocaat heeft sturen wij de beslissing naar uw advocaat.

Hoe lang duurt het maken van bezwaar?

De afhandeltermijn van een bezwaarschrift is meestal maximaal 6 weken. Alleen als de bezwaarcommissie wordt ingeschakeld is dat 12 werken. De termijnen kunnen verlengd worden. U krijgt daar dan bericht over.

Is er sprake van een spoedeisende situatie?

Als u in deze periode geen inkomen heeft en daardoor in de problemen dreigt te komen, kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. Dit kan bij de voorzieningenrechter. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. 

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. De beslissing van Kompas wordt dan voorgelegd aan een rechter.

Het adres van de rechtbank: Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

U kunt contact opnemen met de juridisch medewerker van Kompas.

De juridisch medewerker is bereikbaar maandag t/m donderdag op telefoonnummer 088-4502182.

Ook kunt u een e-mail sturen naar procedures@isd-kompas.nl