ISD Kompas verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. ISD Kompas respecteert de privacy van haar inwoners, bezoekers en de bezoekers van haar website. Alle informatie die u ons verstrekt behandelt ISD Kompas vertrouwelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. De AVG geeft regels over het gebruik van persoonsgegevens en de bescherming daarvan.

Privacyverklaring

Uw gegevens inzien?

Wij, als sociale dienst, maar ook UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten leggen gegevens vast. Sommige gegevens wisselen deze instanties met elkaar uit. Wettelijk mag (moet) dit. De uitwisseling gebeurt via een beveiligd digitaal systeem, dat Suwinet heet.

Als u wilt weten wat er in Suwinet over u vastligt, kunt u dit opzoeken: inloggen Suwinet

U logt hiervoor in met uw DigiD bij "Mijn werkmap".