Wie (tijdelijk) geen inkomen heeft, kan een uitkering aanvragen. Een uitkering is bedoeld om (tijdelijk) uw levensonderhoud te betalen. Met levensonderhoud bedoelen we de noodzakelijke kosten, zoals boodschappen, huur- en woonkosten, premies van (zorg-) verzekeringen, kleding en schoenen. 

Bij Kompas kunt u een uitkering aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Nuth (Beekdaelen) woont. 

Woont u in Schinnen? Dan moet u een uitkering aanvragen bij gemeente Beekdaelen.
Woont u in Onderbanken? Dan moet u een uitkering aanvragen bij ISD BOL.

Formulier aanvragen uitkering