Wie (tijdelijk) geen inkomen heeft, kan een uitkering aanvragen. Een uitkering is bedoeld om (tijdelijk) uw levensonderhoud te betalen. Met levensonderhoud bedoelen we de noodzakelijke kosten, zoals boodschappen, huur- en woonkosten, premies van (zorg-) verzekeringen, kleding en schoenen. Bij Kompas kunt u een uitkering aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont.

Bent u jonger dan 27 jaar? 

Meldingsformulier bijstandsuitkering jonger dan 27 jaar

Bent u ouder dan 27 jaar? 

Aanvraagformulier bijstandsuitkering ouder dan 27 jaar

Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 of ouder;
 • U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning die recht geeft op een uitkering;
 • U woont in de gemeente Beekdaelen, gemeente Simpelveld of gemeente Voerendaal;
 • U heeft geprobeerd om betaald werk te vinden;
 • Uw inkomen is lager dan de mogelijke uitkering van Kompas; Kijk hier voor de hoogte van de mogelijke uitkering.
 • Uw vermogen is niet te hoog; Kijk hier voor de vermogensgrens.
 • U heeft geen recht heeft op een andere voorziening of uitkering (bijvoorbeeld een WW uitkering);
 • U zit niet in de gevangenis.
   

Wilt u een IOAW-uitkering aanvragen?

Mogelijk kunt u deze krijgen als u geboren bent voor 1 januari 1965, onvoldoende inkomen heeft om van te leven en aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd bereikt. U kreeg langer dan 3 maanden een WW uitkering en u hebt de volledige WW-duur verbruikt.

 • U heeft na uw 50e recht gekregen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en deze uitkering is gestopt omdat u voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

 • Geldt voor u een van de situaties die hierboven staan? Neem dan eerst even contact met ons op.

Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen als ik jonger ben dan 27 jaar?

Stap 1. Bel ons om uw melding te bevestigen  

Bel binnen 2 werkdagen nadat u het meldingsformulier heeft ingevuld.

Tijdens het telefoongesprek bespreken wij uw persoonlijke situatie. Ook bespreken we of we doorgaan met de aanvraagprocedure.

 • Bel met onze jongerencoach op telefoonnummer 06-21207976;
 • Geen gehoor? Spreek je naam en telefoonnummer in.

Als u jonger bent dan 27 jaar dan geldt voor u misschien een zoekperiode van 4 weken. Onze jongerencoach zal u hierover meer vertellen.

Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen als ik ouder ben dan 27 jaar?

Stap 1. U vult digitaal het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg alle bewijsstukken digitaal toe. 

Kunt u het aanvraagformulier niet zelf digitaal invullen? Vraag dan iemand om hulp. 
Lukt dat ook niet? Bel ons. Wij sturen u dan een aanvraagformulier per post. 

Als wij het aanvraagformulier met alle bewijsstukken hebben ontvangen nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Als de bewijsstukken voor de aanvraag nog niet compleet zijn, dan ontvangt u eerst nog een brief om de ontbrekende stukken in te leveren. Of wij vragen u om de ontbrekende bewijsstukken mee te nemen naar het intakegesprek. 

Tijdens het intakegesprek zijn de casemanager rechtmatigheid en participatiecoach van Kompas aanwezig. Tijdens het gesprek nemen zij uw aanvraag in behandeling. 

Stap 2. Beslissing Kompas: wel/geen uitkering

Kompas neemt binnen 8 weken na uw aanvraag een beslissing. Onze beslissing sturen wij aan u per brief. Deze brief heet een beschikking. In de beschikking staat of u van ons een uitkering gaat ontvangen. Ook staat erbij waarom u wel of geen uitkering gaat ontvangen.

Waar vind ik meer informatie?

Kijk voor meer informatie over de regels voor een bijstandsuitkering op de website van De Rijksoverheid of bekijk het filmpje.

Waar kan ik terecht met vragen?

Bel met onze consulenten rechtmatigheid op 088 – 4502250.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.