Wie (tijdelijk) geen inkomen heeft, kan een uitkering aanvragen. Een uitkering is bedoeld om (tijdelijk) uw levensonderhoud te betalen. Met levensonderhoud bedoelen we de noodzakelijke kosten, zoals boodschappen, huur- en woonkosten, premies van (zorg-) verzekeringen, kleding en schoenen. Bij Kompas kunt u een uitkering aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont.

Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

Stap 2. Bel ons om uw melding te bevestigen  

Bel binnen 2 werkdagen nadat u het meldingsformulier heeft ingevuld.

Tijdens het telefoongesprek bespreken wij uw persoonlijke situatie. Ook bespreken we of we doorgaan met de aanvraagprocedure.

Bent u 27 jaar of ouder?

  • Bel op telefoonnummer 088 – 4502250;
  • Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Bent u jonger dan 27 jaar?

  • Bel met onze jongerencoach op telefoonnummer 06-21207976;
  • Geen gehoor? Spreek je naam en telefoonnummer in.

Als u jonger bent dan 27 jaar dan geldt voor u misschien een zoekperiode van 4 weken. Onze jongerencoach zal u hierover meer vertellen.

Stap 3. U vult digitaal het aanvraagformulier in

Wij sturen u een brief en een e-mail met een daarin een link waarmee u digitaal een aanvraagformulier kunt invullen. Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg alle bewijsstukken digitaal toe. 

Kunt u het aanvraagformulier niet zelf digitaal invullen? Vraag dan iemand om hulp. 
Lukt dat ook niet? Bel ons. Wij sturen u dan een aanvraagformulier per post. 

Als wij het aanvraagformulier met alle bewijsstukken hebben ontvangen nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Als de bewijsstukken voor de aanvraag nog niet compleet zijn, dan ontvangt u eerst nog een brief om de ontbrekende stukken in te leveren. Of wij vragen u om de ontbrekende bewijsstukken mee te nemen naar het intakegesprek. 

Tijdens het intakegesprek zijn de casemanager rechtmatigheid en participatiecoach van Kompas aanwezig. Tijdens het gesprek nemen zij uw aanvraag in behandeling. 

Stap 4. Beslissing Kompas: wel/geen uitkering

Kompas neemt binnen 8 weken na uw aanvraag een beslissing. Onze beslissing sturen wij aan u per brief. Deze brief heet een beschikking. In de beschikking staat of u van ons een uitkering gaat ontvangen. Ook staat erbij waarom u wel of geen uitkering gaat ontvangen.

Waar vind ik extra informatie?

Kijk voor meer informatie over de regels voor een bijstandsuitkering op de website van De Rijksoverheid(externe link) of bekijk het onderstaande filmpje.

https://youtu.be/VwtFUICZ73M(externe link)

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met onze consulenten rechtmatigheid op 088 – 4502250.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.