De Cliëntenraad is er voor u

Wij als Cliëntenraad behartigen uw belangen bij ISD Kompas. Wij wonen allemaal in één van de drie (Kompas-) gemeenten: Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal. Wij zijn niet in dienst van Kompas maar zijn actief op vrijwillige basis.

Wat is ons doel?

Ons doel is het verbeteren van de positie van mensen rond de armoedegrens.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij bespreken klachten die vaker voorkomen. En soms stellen wij zelf verbeteringen voor. Dat is in uw belang. Want daarmee kunnen wij de dienstverlening van Kompas verbeteren.

Wij zijn onafhankelijk. Omdat wij niet in dienst zijn van Kompas kunnen wij gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de Participatiewet. Het gaat dan om algemeen advies en verbeteringen in het belang van alle klanten.

Wij adviseren niet over individuele klachten of bezwaarschriften.

Hoe leveren wij een bijdrage in uw belang?

Het is belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat fout gaat. U kunt ook meedenken.
Bent u cliënt? Dan hebben wij uw inbreng nodig.

Wij vergaderen eens per maand, maar alleen als het nodig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u dus ook bijwonen. U bent van harte welkom.

De vergaderingen zijn momenteel niet openbaar i.v.m. de coronacrisis. 

De volgende vergaderingen zijn:

  • 10 maart 2021 om 15:00 uur in het gemeentehuis van Nuth. 

Heeft u nog vragen of wilt u contact?

Stuur ons een e-mail. U bereikt ons met een druk op de knop:

E-mail cliëntenraad Kompas

U kunt ook bellen via Kompas: 088-4502252.