De Cliëntenraad is er voor u

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de groep uitkeringsgerechtigden bij ISD Kompas. De bestuursleden wonen allemaal in één van de drie (Kompas-) gemeenten: Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal. De leden zijn niet in dienst van Kompas maar zijn actief op vrijwillige basis en kunnen daarom volledig onafhankelijk advies geven over het uitvoeringsbeleid van de Participatiewet.

Wat is het doel?

Het doel is het verbeteren van de positie van mensen rond de armoedegrens.

Wat kunt u verwachten?

De Cliëntenraad bespreekt zaken die minder goed lopen met de directie van Kompas. En soms stellen zij zelf verbeteringen voor. Dat is in uw belang. Want daarmee kunnen wij samen de dienstverlening van Kompas verbeteren.

De Cliëntenraad is onafhankelijk. Omdat de bestuursleden niet in dienst zijn van Kompas kunnen zij gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid van de Participatiewet. Het gaat dan om algemeen advies en verbeteringen in het belang van alle klanten.

Zij adviseren niet over individuele klachten  of bezwaarschriften
 

Hoe leveren zij een bijdrage in uw belang?

Het is belangrijk om van u te horen wat goed gaat en wat fout gaat. U kunt ook meedenken.
Bent u cliënt? Dan is uw inbreng nodig.

De Cliëntenraad vergadert eens per maand, maar alleen als het nodig is. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u dus ook als niet-bestuurslid bijwonen. U bent van harte welkom.

Heeft u nog vragen of wilt u contact?

Stuur een e-mail. U bereikt de Cliëntenraad met een druk op de knop:

E-mail cliëntenraad Kompas

Heeft u zelf interesse om bestuurslid te worden in de Cliëntenraad? Stuur dan ook een e-mail en laat het weten! Op dit moment zoekt de Cliëntenraad nieuwe leden.