Wij willen dat iedereen, zonder uitzondering, toegang heeft tot onze online informatie. Wij willen dat iedereen alle informatie kan lezen en begrijpen, zodat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van onze diensten. Daarom letten wij op onze digitoegankelijkheid en verbeteren wij deze als het nodig is.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van ISD Kompas voldoet gedeeltelijk aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. Status "B. Gedeeltelijk toegankelijk". Het uitgebreide onderzoeksrapport vindt u hieronder.

Intussen hebben wij in 2023 een tweede onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren.
De paar issues die hieruit voortkwamen zijn allemaal opgelost. Dit laatste onderzoek vindt u ook hieronder.

Wat we nog gaan doen (en blijven doen)

Er zijn af en toe kleine aanpassingen nodig om toegankelijk te blijven. Dit zijn met name technische wijzigingen die de leverancier van de website (SIM) oplost nadat wij ze melden. 

Om de toegankelijkheid ook in de toekomst te blijven borgen:

 • voeren wij geregeld intern controles uit:
  • de adviseur Communicatie controleert nieuwe en gewijzigde content en
  • voert jaarlijks een (steekproef)controle uit op de bestaande content op digitoegankelijkheid (WCAG versie 2.1 niveau AA) inclusief begrijpelijke taal B1 (niveau AAA);
 • laten wij periodiek de digitoegankelijkheid toetsen
  • door gebruikers en
  • door onafhankelijke deskundigen;
 • zetten wij geen documenten op de website die niet toegankelijk zijn;
 • trainen wij medewerkers:
  • alle medewerkers hebben een training "schrijven op B1 niveau" gevolgd;
  • nieuwe medewerkers volgen een e-learning B1 en een interne workshop
  • de webmasters hebben een training digitoegankelijkheid gevolgd;

U loopt toch tegen een probleem aan?

Heeft u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan meteen weten: feedback@isd-kompas.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.