Wij willen dat iedereen, zonder uitzondering, toegang heeft tot onze online informatie. Wij willen dat iedereen alle informatie kan lezen en begrijpen, zodat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van onze diensten. Daarom werken wij voortdurend aan het verbeteren van onze zogenaamde digitoegankelijkheid. 

Toegankelijkheidsverklaring

De website van ISD Kompas voldoet gedeeltelijk aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. Status "B. Gedeeltelijk toegankelijk".
Intussen hebben wij een tweede onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. De issues die hieruit kwamen zijn allemaal opgelost op één na (wat door de leverancier SIM moet worden opgelost).  Hierdoor is de status tijdelijk "D. voldoet niet" omdat er nog een check door Logius moet plaatsvinden op de verklaring. 

Klik voor de uitgebreide tekst van de huidige verklaring op onderstaande afbeelding.

Wat we nog gaan doen (en blijven doen)

Er zijn af en toe kleine aanpassingen nodig om volledig toegankelijk te blijven. Dit zijn met name technische wijzigingen die de leverancier van de website (SIM) oplost nadat wij ze melden. 

Om de toegankelijkheid ook in de toekomst te borgen laten wij:

 • intern controles uitvoeren:
  • de adviseur Communicatie controleert nieuwe en gewijzigde content en
  • voert jaarlijks een (steekproef)controle uit op de bestaande content op digitoegankelijkheid (WCAG versie 2.1 niveau AA) inclusief begrijpelijke taal B1 (niveau AAA);
 • periodiek de digitoegankelijkheid toetsen door gebruikers en door onafhankelijke deskundigen;
 • geen documenten op de website plaatsen die niet toegankelijk zijn;
 • medewerkers trainen:
  • alle medewerkers hebben een training "schrijven op B1 niveau" gevolgd;
  • nieuwe medewerkers volgen een e-learning B1 en een interne workshop
  • de webmasters hebben een training digitoegankelijkheid gevolgd;

U loopt toch tegen een probleem aan?

Heeft u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten: feedback@isd-kompas.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.