Wij willen dat iedereen, zonder uitzondering, toegang heeft tot onze online informatie. Wij willen dat iedereen alle informatie kan lezen en begrijpen, zodat iedereen gemakkelijk gebruik kan maken van onze diensten. Daarom werken wij voortdurend aan het verbeteren van onze zogenaamde digitoegankelijkheid.

Toegankelijkheidsverklaring

De website van ISD Kompas voldoet bijna helemaal aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 niveau AA. Dit staat in deze toegankelijkheidsverklaring(externe link) die is gewijzigd na een onafhankelijk onderzoek. De formele status is "B. voldoet gedeeltelijk".

Het toegankelijkheidslabel van www.isd-kompas.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.(externe link)

Wat we nog gaan doen (en blijven doen)

Er waren enkele kleine aanpassingen nodig om volledig toegankelijk te zijn. Dit waren met name technische wijzigingen die de leverancier van de website intussen heeft opgelost.

Om de toegankelijkheid ook in de toekomst te borgen blijven wij:

 • intern controles uitvoeren:
  • de adviseur Communicatie voert periodiek controles uit op de bestaande content op digitoegankelijkheid (WCAG versie 2.1 niveau AA) inclusief begrijpelijke taal (B1);
  • de webmasters controleren elkaar bij het plaatsen van nieuwe content;
 • periodiek laten toetsen op digitoegankelijkheid door gebruikers en door onafhankelijke deskundigen;
 • medewerkers trainen:
  • alle medewerkers volgen een training "schrijven op B1 niveau";
  • de webmasters hebben een training digitoegankelijkheid gevolgd;
 • geen documenten op de website plaatsen die niet toegankelijk zijn

U loopt toch tegen een probleem aan?

Heeft u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een probleem met toegankelijkheid op onze website? Laat het ons dan weten: feedback@isd-kompas.nl

Het volledige onderzoek

Het volledige onderzoeksrapport van Cardan Technobility.