Bij het ontvangen van een uitkering of extra hulp gelden rechten en plichten. 
Deze hebben we voor u op een rijtje gezet.

De uitkering wordt op tijd en correct aan u overgemaakt

U ontvangt uw uitkering waar u recht op hebt op uiterlijk de 15de dag van de maand. De uitkering wordt achteraf betaald. De uitkering van april bijvoorbeeld ontvangt u uiterlijk op 15 mei. Wanneer u inlogt op Mijn Kompas ziet u uw uitkeringsspecificatie. Dit is een overzicht van uw uitkering. 

Wij sparen elke maand 5% van uw uitkering. Dit is uw vakantiegeld. Uw vakantiegeld wordt uitbetaald in juni. Bij een beslaglegging gaat het vakantiegeld naar de beslaglegger. Stopt uw uitkering? Dan betalen wij het vakantiegeld binnen 3 maanden. 

Wijzigingen in uw situatie geeft u aan ons door

De inlichtingenplicht is een van de belangrijkste plichten in de bijstand. De inlichtingenplicht betekent dat u alles aan ons doorgeeft wat belangrijk kan zijn voor het recht op uw uitkering. Voorkom dat u geld moet terugbetalen en geef wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de eerste 5 werkdagen van de nieuwe maand na de verandering. Bijvoorbeeld als iets wijzigt in januari, dan geeft u deze wijziging binnen de eerste 5 werkdagen van februari aan ons door.

Wijzigingen doorgeven

Wat u in ieder geval aan ons door geeft zijn wijzigingen in:

 • Werk: betaald en onbetaald werk,
 • Inkomsten: loon, winst, erfenissen, giften, uitkeringen van verzekeringen, inkomsten uit verhuur en digitaal geld (zoals Bitcoins) etc.
 • Veranderingen in uw gezin of thuissituatie: geboorte, overlijden, echtscheiding, samenwoning, kinderen die het gezin verlaten of juist bij u komen wonen, anderen die bij u komen wonen, als partner, huurder of kostganger;
 • Een medebewoner of inwonend kind dat de leeftijd van 27 jaar bereikt;
 • Veranderingen in uw verblijfplaats: als u gaat verhuizen naar een andere gemeente vraagt u bij de nieuwe gemeente een uitkering aan;
 • Vakantie: u heeft recht op vakantie. U moet de vakantie vooraf bij Kompas aanvragen;
 • Uw eigendommen: huizen (ook in het buitenland), boten, caravans, antiek, kunst, etc.
 • Het kopen of krijgen van een auto: ook als het al een oude auto is;
 • Het ontvangen van giften: geld of spullen van anderen krijgen. Klik hier voor meer informatie;
 • Het ontvangen van geldprijzen: prijzen loterij, online gokken;
 • U gaat een opleiding volgen.

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om

Wij werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De informatie die bij ISD Kompas over u bekend is, gebruiken wij alleen voor de uitvoering van de Participatiewet en voor wetten, besluiten en regelingen die daarmee samenhangen. We vragen u alleen om gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de wet.

Wij maken afspraken met elkaar

De afspraken staan in beschikkingen en het Plan van Aanpak. Deze afspraken gaan over uw uitkering of de weg naar werk. Wanneer u zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit gevolgen. Uw consulent of coach zal u aanspreken op uw gedrag. Hij/zij legt ook uit wat er gebeurt, als u uw gedrag niet verandert. Er kan dan bijvoorbeeld een maatregel opgelegd worden. Dit kan betekenen dat u een maand geen uitkering krijgt. Wanneer u zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, kan de maatregel verdubbeld worden en kan in bepaalde situaties uw uitkering stoppen.

Iedereen heeft een participatiecoach

Iedereen heeft een eigen participatiecoach. Met deze coach bespreekt u uw persoonlijke situatie en maakt u afspraken. Afspraken kunnen zowel individueel als in een groep gemaakt worden. Afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over het zoeken en vinden van werk, over het zoeken en vinden van hulp of het volgen van trainingen.

Kompas biedt trainingen aan om u verder te helpen. Dit kan een training zijn waardoor u beter met een computer om kunt gaan, een sollicitatietraining of een training om uw gezondheid te verbeteren. Ook kunnen wij u verwijzen naar trainingen en initiatieven bij onze samenwerkingspartners. Wij verwachten dat u alles doet wat – voor u – mogelijk is. 

Iedereen werkt naar vermogen

Wij vinden het belangrijk dat u werkt. Het liefst betaald werk. 
Zolang u geen betaald werk heeft, werkt u onbetaald. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een stage- of een werkervaringsplek (WEP). Onbetaald werk is vaak een overbrugging naar betaald werk. Een onbetaalde baan is in dat geval tijdelijk. Onbetaald werk kan ook langer duren. Omdat betaald werk (nog) niet haalbaar is of om bijvoorbeeld te werken aan werknemersvaardigheden, het opbouwen van een werkritme en het opdoen van werkervaring.  

Als u samenwoont of getrouwd bent, verwachten wij dat u beiden gaat werken.

Spreken, lezen en schrijven in het Nederlands is belangrijk

Het is belangrijk dat u de Nederlandse taal goed genoeg kent en begrijpt. Dit betekent dat u in het Nederlands kunt lezen, spreken én schrijven. Het kan zijn dat wij uw taalniveau laten onderzoeken. Als blijkt dat dit te laag is, moet u er alles aan doen om uw Nederlands te verbeteren. Uw participatiecoach kan u adviseren over de mogelijkheden. De regels over het benodigde taalniveau zijn wettelijk vastgelegd. 

Vakantie bespreekt u met uw coach en vraagt u aan

U overlegt met uw participatiecoach of de vakantie past binnen de afspraken die u gemaakt heeft. Er zijn situaties waarin het denkbaar is dat u geen toestemming krijgt om vakantie op te nemen. Wanneer bijvoorbeeld de vakantie samenvalt met de start van uw nieuwe betaalde baan. Wanneer uw coach akkoord is kunt u vakantie aanvragen. 

Vakantie aanvragen

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Vragen over uw uitkering:

 • bel met onze consulenten rechtmatigheid op 088 – 4502250
 • bereikbaar: van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur.

Vragen over uw weg naar werk:

 • bel met uw participatiecoach op het mobiele telefoonnummer dat u heeft gekregen.
 • of bel het algemeen nummer 088 - 4502000.