Een correcte en goede dienstverlening vinden wij bij ISD Kompas erg belangrijk en we besteden hier veel aandacht aan. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent geholpen. Heeft u een klacht over het gedrag of de houding van een medewerker of bestuurder van Kompas? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtbehandelaar.

U wilt een klacht indienen?

Uw klacht wordt serieus genomen en gebruikt om onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.
U kunt een klacht indienen over bejegening, houding en gedrag van medewerkers of bestuurders. Uw klacht gaat niet over inhoudelijke zaken en besluiten/beschikkingen van Kompas. Hiervoor staat de bezwaar- en beroepprocedure open. U kunt een klacht indienen wanneer u dus vindt dat u niet goed geholpen of behandeld bent.

U kunt geen klacht indienen over onderstaande voorbeelden:

  • Indien het gaat over de uitvoering van wetten en besluiten, zoals b.v. het afwijzen van een aanvraag voor levensonderhoud of bijzondere bijstand. Hiervoor bestaan wettelijke bezwaar- en beroepsprocedures.
  • Een zaak waar een rechter al een uitspraak over heeft gedaan
  • Over beleid dat op bepaalde terreinen gevoerd wordt
  • Een gedraging die langer dan één jaar geleden heeft plaats gevonden.

U kunt een klacht indienen:

Per post:

ISD Kompas - klacht
Postbus 22021
6360 AA  Nuth

Per e-mail:

Stuur een e-mail naar info@isd-kompas.nl.