De Tegemoetkoming Medische Meerkosten is een vergoeding voor alleen inwoners van gemeente Voerendaal voor extra kosten die u heeft als u een chronische ziekte of beperking heeft. De gemeente Voerendaal biedt deze tegemoetkoming voor medische meerkosten als u een laag inkomen heeft. In opdracht van de gemeente Voerendaal voert Kompas deze regeling uit.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 15 november 2023 tot 1 maart 2024. 

Wat zijn medische meerkosten?

Als u langdurig ziek bent of een beperking heeft, dan maakt u waarschijnlijk extra hoge medische kosten.

Van meerkosten is alleen sprake als deze kosten niet vergoed zijn op een andere manier. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar of het UWV of u kreeg al bijzondere bijstand voor de kosten.

Voorbeelden van medische meerkosten zijn:

 • medicijnen op doktersvoorschrift die niet vergoed worden;
 • kosten als gevolg van een chronische ziekte of handicap;
 • extra zorg inkopen;
 • extra kledingkosten en waskosten door medische klachten;
 • extra energiekosten door medische klachten;
 • dieet / maaltijdkosten / maaltijdservice door een bijzonder dieet.

U hoeft geen bewijs aan te leveren van deze medische meerkosten

Door het aanvragen van de tegemoetkoming verklaart u dat u deze kosten heeft gemaakt.

Wat zijn de voorwaarden?

Voor de tegemoetkoming gelden een aantal voorwaarden.

1. Vermogen

Uw vermogen (uw bezittingen minus uw schulden) mag niet hoger zijn dan:

 • € 7.605,- voor een alleenstaande of;
 • € 15.210,- voor gehuwden en een alleenstaande ouder;
 • de overwaarde van de eigen woning wordt niet meegerekend.

2. Eigen risico zorgverzekering

U heeft:

 • uw verplichte eigen risico van € 385,00 per jaar bij de zorgverzekering in 2021 en 2022 volledig betaald aan medische kosten of;
 • de VGZ Zuid-Limburg zorgverzekering. 

3. Tegemoetkoming UWV

Als u in september 2023 van het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten heeft ontvangen, krijgt u geen tegemoetkoming meer van de gemeente Voerendaal. Mogelijk heeft uw partner of kind wel recht. 

4. Inkomen

Uw netto inkomen mag niet meer zijn dan het bedrag in de tabel. Als er meer personen in uw gezin inkomsten hebben geldt het maximale bedrag voor gehuwden. Als u meer verdient dan deze zogenaamde inkomensgrenzen komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

Inkomensgrenzen 2023 (netto per maand zonder vakantiegeld)

Personen van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande (ouder)€ 1.386,95
Gehuwden€ 1.981,34

Personen van de pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande€ 1.547,74 
Gehuwden€ 2.101,70

Persoon die in een inrichting verblijven (bijv. verpleegtehuis)

Alleenstaande€ 442,60

Hoe hoog is de tegemoetkoming?

De tegemoetkoming medische meerkosten bedraagt € 197,72 per persoon.

Lukt het niet met invullen?

Maatschappelijk werk kan u helpen als het invullen niet lukt.

Bel Maatschappelijk werk Voerendaal via telefoonnummer 045-5657585.
Hun adres is: Maatschappelijk werk, Cortemich 1 te Voerendaal (Cortemich Brede School). 

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-4502200.
U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of u stuurt een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl en vermeld daarbij: TMM.