Hieronder staan de inkomensgrenzen die gelden voor de Extra hulp regelingen.

De regelingen die daaronder vallen zijn de Extra geld regeling, Bijdrage premie VGZ Zuid-Limburg, Bijzondere bijstand, de kledingbank, stichting Elk kind telt mee, stichting Samen Delen en het Volwassenenfonds sport en cultuur. 

In onderstaand tabel staat de inkomensgrens die op u van toepassing is vanaf 1 januari 2024. 

Dit inkomen is netto per maand met het vakantiegeld.

 21 tot pensioengerechtigde leeftijdVanaf pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.540,60€ 1.710,91
Gehuwden/Samenwonend€ 2.200,85€ 2.318,78

Vermogensgrens

Voor sommige regelingen geldt naast de inkomensgrens ook een vermogensgrens. Dit zijn de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024.

 Vermogensgrens
Alleenstaande€ 7.575,-
Alleenstaande ouder/Gehuwden/Samenwonend€ 15.150,-