Heeft u de afgelopen 3 jaar een inkomen ontvangen dat gelijk of lager is dan de bijstandsnorm? En u verwacht hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Dit heet de individuele inkomenstoeslag.

Bij Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont.

DigiD linkAanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft 3 jaar lang een inkomen dat gelijk of lager is dan 100% van de bijstandsnorm;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van het inkomen;
  • U heeft de afgelopen 3 jaar aan alle re-integratieverplichtingen voldaan.

Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

In onderstaand tabel staat de inkomensgrens die op dit moment op dit moment op u van toepassing is.

Dit inkomen is netto per maand met het vakantiegeld.

 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande€ 1.091,71
Gehuwden€ 1.559,58

Hoeveel is de individuele inkomenstoeslag?

U kunt deze toeslag 1 keer per jaar krijgen. U kunt zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.

U krijgt:

  • € 400,00 als u alleenstaand bent
  • € 461,00 als u een alleenstaande ouder bent
  • € 284,00 per persoon als u gehuwd bent of samenwoont
  • € 244,00 in alle overige gevallen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met uw zorgcoach op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar info@isd-kompas.nl.