Heeft u de afgelopen 3 jaar een inkomen ontvangen dat gelijk of lager is dan de bijstandsnorm? En u verwacht hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Dit heet de individuele inkomenstoeslag.

Bij Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen (postcodegebied Nuth en Schinnen) woont. 

Woont u in postcodegebied Onderbanken?

Dan moet u een aanvraag indienen bij ISD BOL.

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag: 

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft 3 jaar lang een inkomen dat gelijk of lager is dan 100% van de bijstandsnorm;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van het inkomen;
  • U heeft de afgelopen 3 jaar aan alle re-integratieverplichtingen voldaan.

Hoeveel is de individuele inkomstoeslag?

U kunt deze toeslag 1 keer per jaar krijgen. U kunt zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft.

U krijgt:

  • € 391,00 als u alleenstaand bent
  • € 451,00 als u een alleenstaande ouder bent
  • € 278,00 per persoon als u gehuwd bent of samenwoont
  • € 239,00 in alle overige gevallen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met uw zorgcoach op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar info@isd-kompas.nl