Bijzondere bijstand vraagt u aan voor kosten die noodzakelijk zijn, maar die u zelf niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt. Bij Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als:

Waar heb ik recht op?

De hoogte van de vergoeding ligt aan de kosten en uw situatie.

Welke kosten vallen onder bijzondere bijstand?

U kunt daarbij denken aan kosten van bewindvoering, budgetbeheer of advocaatkosten.

Kosten die niet vallen onder de bijzondere bijstand zijn:

  • voeding
  • kleding
  • huur
  • meubels

Hoe zit het met medische kosten?

De collectieve ziektekostenverzekering van ISD Kompas (VGZ Zuid-Limburgpakket) vergoedt uw medische kosten. Niet alle kosten worden door de ziektekostenverzekering vergoed. Soms wordt een (rest) deel van de kosten nog door Kompas vergoed vanuit de bijzondere bijstand.

Als u geen gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering komt u ook niet in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

Let op

Neem altijd vooraf contact op met Kompas als u een medische rekening gaat krijgen waarvan u verwacht dat VGZ deze niet volledig vergoed. Wij kijken dan met u of er een mogelijkheid bestaat voor vergoeding van de eigen bijdrage via bijzondere bijstand.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met uw zorgcoach op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl