Heeft u de afgelopen 3 jaar een inkomen ontvangen dat gelijk of lager is dan de bijstandsnorm? En u verwacht hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen. Dit heet de individuele inkomenstoeslag.

Bij Kompas kunt u dit aanvragen wanneer u in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen woont.

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag

Kan ik de individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag:

  • U bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft 3 jaar lang een inkomen dat gelijk of lager is dan 100% van de bijstandsnorm;
  • U heeft geen of weinig eigen vermogen;
  • U heeft geen uitzicht op verbetering van het inkomen;
  • U heeft de afgelopen 3 jaar aan alle re-integratieverplichtingen voldaan.

Inkomensgrens individuele inkomenstoeslag

In onderstaand tabel staat de inkomensgrens die op dit moment op dit moment op u van toepassing is. Dit zijn de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2024.

Dit inkomen is netto per maand met het vakantiegeld.

 21 tot pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.283,83 per maand
Gehuwden/Samenwonend€ 1.834,04 per maand

Hoeveel is de individuele inkomenstoeslag?

U kunt deze toeslag 1 keer per 12 maanden krijgen.

U kunt zelf bepalen waar u dit geld aan uitgeeft, bijvoorbeeld aan spullen die u met uw inkomen soms moeilijk kunt betalen zoals een nieuwe koelkast of wasmachine.

 Bedrag (2024)
Alleenstaande (ouder)€ 445,00
Gehuwden/Samenwonend€ 314,00 per persoon

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met uw zorgcoach op telefoonnummer 088-4502200. Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl