De uitkering Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een uitkering voor zelfstandigen/ondernemers die:

  1. niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien,
  2. een startkapitaal voor hun bedrijf nodig hebben
  3. of een aanvulling op het bedrijfskapitaal nodig hebben.