Leergeld Parkstad wil schoolgaande kinderen van 4 tot en met 18 jaar mee laten doen aan school, sport en cultuur. Het gaat om activiteiten op school (zoals schoolreisjes) en buiten school (zoals sport, muziek- of zwemles).

Kan ik gebruik maken van Leergeld Parkstad?

U kunt gebruik maken van Leergeld Parkstad als:

  • u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, die op u van toepassing is;
  • u weinig of geen vermogen heeft. 

U doet een aanvraag bij Leergeld Parkstad. Leergeld Parkstad beoordeelt of u voor de regelingen in aanmerking komt.

Waar kan Leergeld Parkstad mij bij helpen?

Leergeld Parkstad kan bepaalde activiteiten vergoeden. Denk aan het vergoeden van het schoolreisje, de zwemles of de muziekles. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de kosten en de activiteit. Leergeld Parkstad betaalt de vergoeding (bijv. abonnement) altijd direct aan de vereniging of school.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

Kijk voor meer informatie op de website van Leergeld Parkstad.

Stichting Leergeld Parkstad is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 13.00 uur op telefoonnummer 045-5743636.

Of stuur een e-mail naar info@leergeldparkstad.nl.