Heeft u als vluchteling een verblijfsvergunning gekregen? Dan noemen wij u asielmigrant.

U moet inburgeren. U begint met inburgeren nadat u een woning heeft gekregen. U volgt daarvoor een aantal stappen.

Stap 1: Start

De eerste stap is dat u een brief krijgt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO(externe link)). Hierin staat een einddatum. U moet vóór deze einddatum inburgeren. U leert de Nederlandse taal en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. 

Stap 2: Wonen

Een woning

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA(externe link)) kiest een gemeente voor u. In uw geval gaat het om de gemeente Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal. De gemeente zoekt een woning voor u.

Woning inrichten

U gaat uw nieuwe woning inrichten. U krijgt hulp van een maatschappelijk begeleider uit uw gemeente. De maatschappelijk begeleider neemt contact op met u. Deze begeleider helpt u verder in het eerste jaar als u vragen heeft of hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een school voor uw kinderen. 

Meubels, servies en beddengoed krijgt u in overleg met uw maatschappelijk begeleider en Kompas.
Maar u heeft nog meer nodig. Voor andere spullen krijgt u een lening. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast en een laptop. Deze lening krijgt u van Kredietbank Limburg (KBL(externe link)). De lening (die wij inrichtingskrediet noemen) betaalt u de komende jaren terug.

Verhuizen

U verhuist naar uw nieuwe woning. U krijgt hulp van uw maatschappelijk begeleider.

Stap 3: Geld

Uitkering

Misschien heeft u al werk. Maar misschien ook niet. Als u nog geen betaald werk heeft vraagt u een uitkering aan bij Kompas. Ook vraagt u toeslagen(externe link) aan. Dit doet u samen met uw maatschappelijk begeleider. Als u bij Kompas een uitkering aanvraagt nodigen wij u uit voor een gesprek. U krijgt dan een eigen coach, die u helpt bij het vinden van werk.

Rekeningen betalen

De uitkering en toeslagen staan niet meteen op uw bankrekening. Het duurt een aantal weken voordat u dit geld heeft. Om toch meteen uw rekeningen te kunnen betalen krijgt u een tweede lening van Kredietbank Limburg (KBL(externe link)). Deze lening (die wij bufferkrediet noemen) betaalt u af zodra u uw geld heeft ontvangen. Meestal is deze lening afbetaald in 6 maanden.

Geld en administratie op orde

Kredietbank Limburg (KBL(externe link)) helpt u met uw administratie, met wat er aan geld binnenkomt en wat u uitgeeft. Hierdoor maakt u een goede financiële start. Deze hulp heet budgetbeheer of financiële ontzorging. Als u een bufferkrediet heeft gekregen dan is deze hulp verplicht.

 

Stap 4: Plan maken

U maakt zelf een stappenplan via DUO. DUO is de Dienst Uitvoering Onderwijs.

  • Ga daarvoor naar www.inburgeren.nl(externe link).
  • Klik op: Maak uw eigen stappenplan
  • Kies uw situatie en vul de maand en het jaar in dat u moet inburgeren: zie brief DUO.

U krijgt dan uw persoonlijk stappenplan. U leest hierin wat u nodig heeft om uw inburgering te halen.

Stap 5: inburgeren

De Nederlandse taal leren

U meldt zich zelf aan bij een taalschool voor het leren van de Nederlandse taal. De kosten van de taalschool betaalt u zelf. U kunt hiervoor een lening aanvragen bij DUO(externe link). Slaagt u op tijd voor alle examens? Dan hoeft u de lening niet terug te betalen.

Meedoen in Nederland

Het is belangrijk dat u met de Nederlandse taal gaat oefenen. Bijvoorbeeld in de taalclub in uw eigen gemeente. Of als vrijwilliger bij een organisatie in uw buurt. Op deze manier maakt u kennis met buurtgenoten en leert u beter Nederlands  spreken. Dit is waardevol voor uw nieuwe leven in Nederland. Wij noemen dit participeren of participatie. Betaald werk is nóg beter. Samen met uw coach kijkt u naar wat er voor u mogelijk is.

Normen en waarden

In een aantal bijeenkomsten leert u over de normen en waarden in Nederland. Deze verschillen soms van de normen en waarden uit het land waar u vandaan komt. U ontvangt van ons een uitnodiging voor deze bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn verplicht. Er is geen examen. Dit onderdeel sluit u af door een handtekening te zetten onder de zogenaamde participatieverklaring.

Ontheffing of vrijstelling

Als u niet op tijd kunt inburgeren is het soms mogelijk om een zogenaamde vrijstelling of ontheffing te krijgen. Vraag hierover advies aan uw participatiecoach of kijk hier voor meer informatie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw participatiecoach.