Inwoners van de Kompasgemeenten die gratis zelftesten en mondkapjes kunnen ophalen hebben een brief gekregen. Met deze brief kunnen zij terecht bij het gemeentehuis van hun eigen gemeente.

    Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw gemeente:

    • Beekdaelen: 088 - 450 2000
    • Voerendaal: 045 - 575 33 99
    • Simpelveld: 045-544 83 83