De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 kunt u Tozo 4 aanvragen. Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kunt u Tozo 5 aanvragen. Tozo vraagt u aan bij ISD Kompas.

Zelfstandig ondernemers hoeven per 1 januari 2021 niet te beginnen met het terugbetalen van hun lening bedrijfskapitaal Tozo. Er was uitstel tot 1 juli 2021 en over die maanden betaalt u geen rente. Dit is nu verlengd tot 1 januari 2022. 

U kunt misschien ook een beroep doen op de TONK, een extra maatregel voor huishoudens die in problemen dreigen te komen. Lees hier meer over de TONK.

Wat is Tozo?

Tozo bestaat uit een maandelijkse uitkering voor levensonderhoud en een mogelijkheid om bedrijfskapitaal te lenen (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk). 

Hoe vraag ik Tozo aan?

Ontvangt u geen Tozo uitkering van Kompas?
Bent u woonachtig in Voerendaal, Simpelveld of gemeente Beekdaelen (postcodegebied Nuth en Schinnen)

Bel naar 088-4502268 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.

Telt het inkomen van mijn partner mee?

Het inkomen van uw partner blijft in Tozo 4 en 5 meetellen in het bepalen van de hoogte van de maandelijkse bijdrage. 

Is er extra ondersteuning mogelijk?

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers gaan nadenken over hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier mee bezig zijn. Vanaf 1 januari 2021 ging een volgende fase van de Tozo in.
In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Wanneer stopt Tozo?

Tozo 4 loopt tot en met 30 juni 2021. Tozo 5 loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. 

Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. De Bijstand voor Zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen. 

Welke andere regelingen zijn er voor ondernemers?

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel naar 088-4502268 of stuur een e-mail naar tozo@isd-kompas.nl.

Misschien ook interessant..