"Zie hier maar eens uit te komen" wijst Sandra van de Mortel op een tekst in het Tigrinya, de moedertaal van veel Eritreeërs. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar voor de Eritrese statushouders is het de realiteit.

De participatiecoach van ISD Kompas geeft hiermee antwoord op de vraag hoe belangrijk Taalcafés zijn. "Onmisbaar dus", beklemtoont Sandra. Zij ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal, helpen de afstand te verkleinen tussen de gemeenschap en de 'nieuwe' Limburgers en vormen een katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. "Wij zijn alle vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar."

"Wij zijn alle vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar!"

"Want zij hebben de Taalcafés in Nuth, Voerendaal en Simpelveld opgezet en zorgen voor de uitvoering. Inwoners leveren hiermee een uitermate belangrijke bijdrage aan de inburgering" vervolgt ze. 
"Ontstaan vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het is mooi om te zien dat dat nog bestaat. Ze helpen statushouders hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving, zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij. Daarmee hebben wij een gemeenschappelijke doelstelling. Wij kijken dan ook voortdurend hoe we elkaar kunnen ondersteunen."

"Hoewel alle Taalcafés vanuit hetzelfde gedachtegoed zijn opgericht, wordt dit in elke gemeente op een eigen manier ingevuld."

"Zo is er in Nuth, naast de individuele ondersteuning bij de taalontwikkeling, ook heel bewust aandacht voor sociale aspecten" licht Sandra toe. "Hier zitten mensen dus geregeld bij elkaar om bijvoorbeeld samen een spelletje te doen".

"In Simpelveld wordt naast taalontwikkelilng heel nadrukkelijk ingestoken op zelfredzaamheid"vertelt Angelo Hamers, participatiecoach Kompas in de gemeente Simpelveld. "Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij specifieke thema's worden belicht. Kompas ondersteunt dit waar mogelijk. Ik ben bijvoorbeeld onlangs aangeschoven om iets te vertellen over verzekeringen."

"In Voerendaal is de samenwerking met Kompas nog intensiever"

"Hier wordt de Taalclub ingezet als onderdeel van ons re-integratietraject" legt Marjolein Vermeulen, participatiecoach Kompas in de gemeente Voerendaal, uit. "Het accent ligt op de taalontwikkeling, maar het is voor velen ook een eerste aanspreekpunt. Omdat het zo laagdrempelig is, lopen mensen hier toch wat makkelijker naar binnen."

"Ook de informele, ongedwongen sfeer in de Taalcafés werkt positief" 

"Mensen voelen zich hier op hun gemak waardoor ze sneller hun verhaal doen en vragen durven stellen. Zo ontstaat er wederzijds begrip.Je ziet daarnaast ook dat de statushouders elkaar onderling stimuleren en helpen. Hoewel de Taalcafés oorspronkelijk zijn opgezet voor 'nieuwe' Limburgers, zijn alle Limburgers van harte welkom", benadrukt Marjolein. "Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de Nederlandse taal, kan hier terecht."

 

Wilt u eens een kijkje komen nemen?
Loop dan gerust eens binnen bij één van de Taalcafés !

Taalcafé Nuth

Bibliotheek Nuth | Beckersstraat 10
Elke woensdag van 19.00 - 21.00 uur

Taalcafé Voerendaal

Burgerij / Bibliotheek Voerendaal | Furenthela 17
Elke dinsdag van 9.30 - 12.00 uur
Elke vrijdag van 9.30 - 12.00 uur

Taalcafé Simpelveld

De Rode Beuk | Kloosterstraat 57
Elke dinsdag van 19.30 - 21.00 uur