Om werkzoekenden en werkgevers zo goed mogelijk bij elkaar te brengen werkt Kompas samen met een aantal partijen, publiek en privaat. 

WSP

Kompas is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling WerkgeversServicePunt Parkstad (WSP Parkstad). Het WerkgeversServicePunt Parkstad is een publieke samenwerking van meerdere gemeenten op regionaal niveau.

Doelstellingen van het WSP zijn:

  • WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt voor Parkstad en een netwerk waar alle belangrijke arbeidsmarktpartijen samenwerken voor een goede arbeidsmarkt;
  • WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers;
  • Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW;
  • Maximaliseren duurzame plaatsingen Sw;
  • Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod;
  • Lagere maatschappelijke kosten;
  • Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep.

Voor meer informatie zie: www.wspparkstad.nl

Andere samenwerkingen

Kompas werkt ook samen met private partners, zoals uitzendbureau Tempo Team.

Verder wordt ook op Zuid-Limburgse schaal samengewerkt met UWV, gemeenten, werkgevers en onderwijs in Perspectief op Werk (POW).

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met onze banenmakelaar Alexandra Spierings.

U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-21 23 07 49 en alexandra.spierings@isd-kompas.nl