Onzichtbare jongeren in beeld

Regelmatig verschijnen berichten in de media over spookjongeren. Spookjongeren vinden wij in elke gemeente. Ook in Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.
“Alleen door regionale samenwerking krijgen wij hier zicht op en kunnen wij hulp bieden” zeggen Angelo en Sven van ISD Kompas.

Wat zijn spookjongeren?

Spookjongeren zijn jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar die niet bekend zijn voor instanties. Zij staan nergens ingeschreven, ze hebben geen uitkering of werk en zitten niet op school. 
Landelijk zijn initiatieven ontstaan om deze onzichtbare jongeren in beeld te krijgen. Dit lukt voor een groot deel door landelijk verschillende registraties aan elkaar te koppelen. ISD Kompas zet proactief in op het bereiken van deze jongeren om hen op een goede manier te ondersteunen en zo te voorkomen dat zij in grotere problemen komen.

Hoe wordt de onzichtbare jongere zichtbaar?

Kompas ontvangt maandelijks signalen over spookjongeren via het Inlichtingenbureau, waarmee
landelijk door de gemeenten afspraken zijn gemaakt. Soms komt een signaal rechtstreeks vanuit de
consulenten Jeugd of WMO van de Kompasgemeenten. 
Omdat de jongeren vaak slechte ervaringen hebben met instanties en daardoor niet altijd gemakkelijk te benaderen zijn, krijgt de jongere een persoonlijk ansichtkaartje van de jongerencoach van Kompas met de vraag contact op te nemen. Als het mogelijk is, krijgen zij begeleiding door deze op jongeren gespecialiseerde participatiecoach wanneer de hulpvraag zich (onder andere) richt op opleiding en/of werk.

Welke ondersteuning biedt Kompas?

Angelo Hamers en Sven Gossen zijn participatiecoach bij ISD Kompas en krijgen af en toe te maken met een “onzichtbare” jongere. “Iemand die zich bij ons meldt of die wij weten te bereiken, heeft per definitie een verleden”, zegt Angelo. “Hij of zij heeft bijvoorbeeld problemen met het vinden van werk. Of heeft al op meerdere scholen gezeten en een nieuwe school is geen optie”.
“Of het betreft een jonge ongehuwde moeder of iemand met een beperking die nét niet in de hulpverleningstrajecten terecht kan komen.” vult Sven aan. “Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een jongere denkt beter af te zijn als hij niet zichtbaar is. Heel af en toe is het ook gewoon ‘de weg niet weten’."

Samenwerking binnen de regio

Aan beide coaches is te merken hoe bevlogen zij zijn om deze jongeren te steunen. “Het levert niet altijd meteen zichtbaar resultaat op, maar het levert zoveel meer op de langere termijn." merkt Angelo op. “Wij zoeken daarvoor vaak de samenwerking op met ons sociaal netwerk zoals maatschappelijk werk of andere hulpverleners.”
“Samen sta je een stuk sterker” bevestigt Sven “en zijn er ook meer oplossingen te bedenken. Elke jongere heeft zijn eigen verhaal en maatwerk is essentieel”.
In 2015 is ISD Kompas gestart met het actief inzetten op de doelgroep jongeren. Waar het in het begin duidelijk heel lastig was om contact te krijgen is nu merkbaar dat dit verandert. Jongeren kloppen nu soms zelf bij Kompas aan. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgebouwd en zijn jongeren met succes begeleid naar scholing of werk.

Echte aandacht

“Het succes is waarschijnlijk te danken aan de manier hoe wij onze werkzoekenden benaderen” zegt Sven, “en dat is bij de jongeren niet anders”.
“We luisteren!” zegt Angelo met klem “De focus ligt vanaf het eerste contactmoment op de jongere. Wat heeft híj nodig en hoe kunnen wíj hem daarbij helpen? Het is belangrijk om aan te sluiten bij hun belevingswereld. Het niet 'beter weten'. Zij weten meestal best wat ze nodig hebben, alleen niet hoe ze het voor elkaar moeten krijgen. En daarop verder borduren”.
“En dat merkt iemand echt wel, dat er belangstelling is voor hem of haar als persoon” bevestigt Sven.

“En natuurlijk moeten we niet vergeten dat we in onze gemeenten ook een aantal werkgevers hebben, die deze jongeren een kans willen geven. Want zonder plekken om mensen te plaatsen zijn we wel een stuk beperkter in de mogelijkheden”, merkt Angelo tot slot op.

Ken je een jongere in je omgeving of herken je jezelf?

Wacht niet langer en neem contact op met ISD Kompas.
Bel het algemeen nummer 088-4502000, vraag naar Sven of Angelo.