Uitkeringen worden betaald van belastinggeld. Dat vraagt om verantwoording. Het is belangrijk dat er draagvlak binnen de samenleving blijft bestaan zodat dit ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Door fraude te melden kunt u hier een bijdrage aan leveren.

Fraudeformulier invullen