Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen.

Met ingang van 1 januari 2018 vervangt het LKV de premiekortingen oudere werknemer en arbeidsgehandicapte medewerker.

Er zijn vier soorten bijdragen in de loonkosten:

 • het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers
 • het loonkostenvoordeel voor arbeidsgehandicapte werknemers
 • het loonkostenvoordeel voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak
 • het loonkostenvoordeel voor herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers

Om het loonkostenvoordeel te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig.

Wat als er sprake is van samenloop van vergoedingen?

 • Als een werknemer tot meerdere doelgroepen behoort dan wordt het hoogste LKV uitbetaald.
 • Als u voor een werknemer recht heeft op het lage inkomensvoordeel (LIV) én het loonkostenvoordeel (LKV) wordt het hoogste voordeel uitbetaald.
 • U  heeft geen recht op het loonkostenvoordeel als er sprake is van 'beschut werk' of de Wet sociale werkvoorziening (WSW).

Hoe vraag ik een doelgroepverklaring aan?

De werknemer vraagt de doelgroepverklaring aan

 • Deze doelgroepverklaring vraagt de werknemer aan bij het UWV(externe link) binnen 3 maanden na indiensttreding
 • Bij het aanvragen van de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel vult de werknemer de naam en de adresgegevens van de werkgever in.
 • De werknemer geeft een kopie van de doelgroepverklaring LKV aan u.
 • U zet de indicatie ‘LKV’ op ‘ja’ bij iedere aangifte loonheffingen.

Wat gebeurt er dan?

 • Na het indienen ontvangt u een voorlopige berekening.
  Tot 1 mei heeft u de tijd om eventuele correcties door te voeren.
 • Voor 1 augustus stuurt de belastingdienst u de definitieve berekening waarna u uiterlijk in september deze tegemoetkoming ontvangt.

Wanneer krijg ik het LKV voor oudere werknemers?

 • Werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • Werknemer is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • Werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij u in dienst;
 • Werknemer had, in de maand voor hij in dienst kwam, recht op 1 van de volgende uitkeringen: WW, IOW, WAO, WIA, Wajong, Bijstand, IOAW, IOAZ of uitkering uit ander EU land.

Het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers ontvangt u maximaal 3 jaar.

Wanneer krijg ik het LKV voor arbeidsgehandicapte werknemers?

 • Werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • Werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij u in dienst; 
 • Werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden;
  • Hij had recht op een WIA uitkering,
  • Hij had voor 1 januari 2006 recht op een WAO- of WAZ-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de wet REA,
  • Hij komt in dienst binnen 5 jaar nadat de wachttijd WIA is geëindigd.

Dit LKV ontvangt u maximaal 3 jaar.

Wanneer krijg ik het LKV voor werknemers doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden?

 • Werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • Werknemer was in de 6 maanden voor hij in dienst kwam, niet bij u in dienst;
 • Werknemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden;
  • Er is sprake van WAJONG recht,
  • Hij heeft een WSW indicatie,
  • Is niet in staat om 100% van het minimumloon te verdienen,
  • Hij beschikt over een indicatie (o.a. VSO, WIW-baan / ID baan),
  • Hij behoort niet tot de doelgroep banenafspraak, heeft door ziekte problemen gehad bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afronding bij u in dienst.

Dit loonkostenvoordeel ontvangt u maximaal 3 jaar.

Wanneer krijg ik het LKV voor herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer?

 • Werknemer is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen;
 • Werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt;
 • Werknemer had 1 maand voor herplaatsing recht op WIA;
 • Werknemer had vóór 1 januari 2006 recht op een WAO- of Waz-uitkering en was daarom arbeidsgehandicapt op grond van de Wet REA. En hij zou in de maand voor herplaatsing om dezelfde reden arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA zijn geweest als de Wet REA niet was ingetrokken.

Het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer ontvangt u maximaal 1 jaar.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met onze Banenmakelaar.

Meer informatie vindt u ook op de site van het UWV(externe link).