Iemand kan ondanks beperkingen zeer goed in staat zijn om te werken. Het kan zijn dat hij door zijn beperkingen wel minder productief is en daardoor niet in staat is om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Wanneer u als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kunt u wellicht loonkostensubsidie (LKS) krijgen.

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie compenseert het verschil van productieverlies en het salaris dat u uw werknemer betaald. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Wanneer het CAO loon hoger is dan het wettelijk minimum loon, krijgt u over het stuk dat hoger is geen subsidie.

Hoe wordt de arbeidsproductiviteit berekend?

Bekeken wordt hoeveel procent van de werkzaamheden iemand kan verrichten ten opzichte van een collega die zonder beperking dezelfde werkzaamheden verricht. Dit noemen wij arbeidsproductiviteit. Deze arbeidsproductiviteit laten wij berekenen door middel van een onafhankelijke loonwaardemeting.

Wie voert de loonwaardemeting uit?

De loonwaardemeting wordt uitgevoerd door het WSP Parkstad. Deze verrichten de meting volledig onafhankelijk middels een gevalideerd loonwaardesysteem.

Voorbeeld:

Uw werknemer Jan staat opgenomen in het landelijk doelgroepregister van het UWV. Hiermee is het aannemelijk dat Jan door ziekte of gebrek niet de volledige werkzaamheden kan verrichten. Uit de loonwaarde meting komt een arbeidsproductiviteit van 50%. Het wettelijk minimumloon bedraagt € 1934,40 per maand. U heeft dan recht op € 967,20 per maand subsidie met een verhoging van 23% van de werkgeverslasten.

Wanneer wordt de loonkostensubsidie uitbetaald?

Wij betalen een keer per maand de loonkostensubsidie uit over de voorgaande maand. 

Wat gebeurt er bij ziekte van de werknemer?

U moet uw medewerker ziek melden bij het UWV.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt contact opnemen met Sven Gossen op 06-21207976 of sven.gossen@isd-kompas.nl.