Iemand kan ondanks beperkingen zeer goed in staat zijn om te werken. Het kan zijn dat hij door zijn beperkingen wel minder productief is en daardoor niet in staat is om het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen. Wanneer u als werkgever iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking kunt u wellicht loonkostensubsidie (LKS) krijgen.

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie compenseert het verschil van productieverlies en het salaris dat u uw werknemer betaald. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil gebaseerd op het wettelijk minimumloon. Wanneer het CAO loon hoger is dan het wettelijk minimum loon, krijgt u over het stuk dat hoger is geen subsidie.

Hoe wordt de arbeidsproductiviteit berekend?

Bekeken wordt hoeveel procent van de werkzaamheden iemand kan verrichten ten opzichte van een collega die zonder beperking dezelfde werkzaamheden verricht. Dit noemen wij arbeidsproductiviteit. Deze arbeidsproductiviteit laten wij berekenen door middel van een onafhankelijke loonwaardemeting.

Wie voert de loonwaardemeting uit?

De loonwaardemeting wordt uitgevoerd door het WSP Parkstad. Deze verrichten de meting volledig onafhankelijk middels een gevalideerd loonwaardesysteem.

Voorbeeld:

Uw werknemer Jan staat opgenomen in het landelijk doelgroepregister van het UWV. Hiermee is het aannemelijk dat Jan door ziekte of gebrek niet de volledige werkzaamheden kan verrichten. Uit de loonwaarde meting komt een arbeidsproductiviteit van 50%. Het wettelijk minimumloon bedraagt € 1653,60 per maand. U heeft dan recht op € 826,80 per maand subsidie met een verhoging van 23% van de werkgeverslasten.

Hoe vraag ik loonkostensubsidie aan?

Vul het formulier in om een aanvraag voor loonkostensubsidie in te dienen.

Formulier aanvraag LKS

Wanneer wordt de loonkostensubsidie uitbetaald?

Wij betalen een keer per maand de loonkostensubsidie uit over de voorgaande maand. Om terugvorderingen te voorkomen betalen wij de subsidie alleen uit als wij de loonstrook van desbetreffende maand ontvangen hebben.

Wat gebeurt er bij ziekte van de werknemer met loonkostensubsidie?

Ziekmelden bij het UWV:

Wanneer uw werknemer met loonkostensubsidie ziek is dan heeft u recht op een no-risk vergoeding van het UWV. U meldt uw medewerker ziek bij het UWV. Het UWV betaalt u het volledige loon terug in de vorm van ziektegeld. De kosten die u eventueel dient te maken voor de wet poortwachter vallen niet onder de no-risk vergoeding.

Ziekmelden bij Kompas:

Tijdens de ziekteperiode van uw medewerker heeft u géén recht op loonkostensubsidie. Om de loonkostensubsidie stop te zetten is het belangrijk dat u uw medewerker ook bij ons ziek meldt. Voor de ziekmelding gebruikt u het volgende formulier:

Formulier ziekmelding werknemer met LKS

Waar kan ik een werknemer met loonkosten subsidie beter melden?

Met dit formulier meldt u uw medewerker weer beter. Wij maken de loonkostensubsidie weer in orde voor u.

Formulier betermelding werknemer met LKS

Hoe kan ik de LKS verlengen?

Hier kunt u de LKS van uw werknemer verlengen.

Formulier verlenging LKS

Hoe kan ik LKS stopzetten?

Hier kunt u de LKS van uw werknemer stopzetten.

Formulier stopzetten LKS

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt contact opnemen met Sven Gossen op 06-21207976 of sven.gossen@isd-kompas.nl.