U kunt als werkgever een vergoeding van de Belastingdienst krijgen voor werknemers met een laag inkomen. De Belastingdienst keert deze vergoeding jaarlijks uit waardoor de loonkosten van de werkgever dalen.

Wanneer kan ik deze vergoeding krijgen?

Als werkgever komt u in aanmerking voor deze tegemoetkoming als de werknemer:

  • ouder is dan 21 jaar
  • verzekerd is voor één of meer werknemersverzekering(en)
  • loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking ontvangt
  • een gemiddeld uurloon tussen de 100–125% van de Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) verdient
  • ten minste 1248 verloonde uren per kalenderjaar werkt
  • en de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt.

Meer informatie(externe link)

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor meer informatie en vragen neemt u contact op met onze Banenmakelaar.