Het Jeugd Lage inkomensvoordeel is een tegemoetkoming aan werkgevers voor het in dienst nemen of houden van werknemers tussen 18 en 21 jaar met een laag inkomen.

Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op jongeren van 18 t/m 20 jaar die het minimumjeugdloon verdienen. 
Met het jeugd-LIV worden werkgevers gecompenseerd voor de verhoging van het minimumjeugdloon.

Deze vergoeding wordt jaarlijks uitgekeerd door de Belastingdienst.

De premiekorting 'jongere werknemer' is met ingang van het jeugd-LIV komen te vervallen.

Wanneer kan ik deze vergoeding krijgen?

U komt als werkgever voor deze vergoeding in aanmerking als de werknemer:

  • op 31 december 2019 een leeftijd heeft van 18, 19, 20 of 21 jaar
  • is verzekerd voor één of meer werknemersverzekering(en)
  • loon uit tegenwoordige arbeid in een dienstbetrekking ontvangt
  • een gemiddeld uurloon heeft dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd

Vanaf 2020: jongeren van 21 jaar vallen onder het 'reguliere' LIV.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Meer informatie en voor vragen neemt u contact op met onze Banenmakelaar.

Meer informatie vindt u ook op de site van de Belastingdienst(externe link).