"Voor het leven bestaat geen draaiboek dus je kunt er maar beter het beste van maken, want het is zoals het is", vertelt Josje Bekkers openhartig. Dat neemt niet weg dat ze het graag anders had gezien. Ruim twintig jaar leidde ze een goedlopende onderneming maar door omstandigheden raakte zij alles kwijt en kreeg zij een zware burn-out. "Vreselijk", geeft ze toe. "Ik was tijdelijk niet in staat om te werken en heb echt opnieuw mijn weg moeten vinden." Die vond zij vooral door de dingen die ze wel heeft te koesteren. 

"Ik tel elke dag mijn zegeningen"

Josje voegt op alle fronten de daad bij het woord. "Ik heb gezonde kinderen, leuke kleinkinderen en dierbare vrienden. Ik  kan een bijdrage leveren door vrijwilligerswerk en ik kan rondkomen. Weliswaar met een beperkt budget, maar als je de uitgaven goed in kaart brengt en regelmatig een financieel overzicht maakt, is het goed te doen."

Wegwijs

"Het is fijn dat een organisatie zoals ISD Kompas ondersteunt en helpt", beklemtoont ze. "Want je belandt wel plotseling in een onbekende wereld. Ik kende ook niemand die in een gelijksoortige situatie zat, dus ik had echt geen flauw idee waar ik moest beginnen. Kompas maakt je wegwijs en regelt ook heel veel zaken. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld voor dat ondersteunende toelagen worden aangevraagd."

Kansen

"Mooi dat er in Nederland een vangnet is voor mensen die - zonder dat ze er zelf iets aan kunnen doen -  geen inkomen hebben. Al blijf ik het ontzettend pijnlijk vinden dat ik er een beroep op moet doen. Dat je hier iets voor terug doet vind ik vanzelfsprekend. Niet alleen omdat je dat aan de maatschappij verplicht bent, maar ook omdat dit je de kans geeft weer mee te doen. Daarom doe ik diverse vrijwilligersactiviteiten. Natuurlijk had ik ook liever een betaalde baan, maar die is vanwege mijn leeftijd moeilijk te vinden."

Positieve insteek

"Ik heb aanvankelijk nog geopperd om aan een studie te beginnen. Helaas bleek dat vanwege een landelijke regeling niet mogelijk. Jammer, want dat had misschien mijn kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Inmiddels heb ik wel tal van cursussen gevolgd om mijn kennis te verbreden en bij te spijkeren. Dat is ook voor je eigenwaarde erg belangrijk. De positieve insteek is onmisbaar. Kijk vooral naar wat je wel hebt en wat mogelijk is. ISD Kompas heeft mij daar echt bij geholpen. Al ligt de bal natuurlijk in eerste instantie bij jezelf... je staat er niet alleen voor.

(De naam van de geïnterviewde is om privacyredenen gewijzigd)