Jobcoaching en subsidie aanvragen

Neemt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en/of valt deze onder de banenafspraak? En heeft die hulp nodig bij het werk? Dan kunt u als werkgever een jobcoach inschakelen. Voor de kosten van een jobcoach kunt u subsidie krijgen. Om deze subsidie te krijgen vraagt u jobcoaching aan bij Kompas.

Aanvragen jobcoaching

Verlengen jobcoaching

Waar is de subsidie voor?

Er zijn 3 mogelijkheden waarvoor u de subsidie kunt gebruiken:

 • Jobcoach via Kompas
 • Jobcoach bij u zelf in dienst
 • Jobcoach die u zelf kiest en regelt

Jobcoach via Kompas

Wij regelen een jobcoach voor u en wij regelen ook de betaling van de jobcoach. De subsidie is in natura: u krijgt de subsidie niet zelf op uw rekening.

Jobcoach zelf in dienst

De jobcoach kan bij u in dienst zijn. Maar het mag geen directe collega of leidinggevende van de werknemer zijn.

De jobcoach:

 • maakt een plan over begeleiding: jobcoachplan
 • is bereikbaar als er problemen zijn
 • helpt bij het vlot inwerken en voorkomen van verzuim

Ook kan de jobcoach de werkgever en directe collega's leren hoe ze de werknemer kunnen begeleiden. Aan het eind kan de werknemer zijn werk zelfstandig uitvoeren.

De jobcoach rapporteert ook altijd aan de Kompas, zodat deze mee kan kijken naar de voortgang.
Wij kijken in ieder geval iedere 6 maanden of jobcoaching nog noodzakelijk is.
Ook kan er nooit meer dan 4x 6 maanden sprake zijn van jobcoaching.

Jobcoach zelf kiezen

U kunt ook een jobcoach inhuren bij een jobcoachorganisatie. Bekijk hier de lijst met Erkende jobcoachleveranciers.

U maakt met de jobcoachorganisatie zelf afspraken over de invulling en vergoeding van de jobcoach.

De jobcoach:

 • maakt een plan over begeleiding: jobcoachplan
 • is bereikbaar als er problemen zijn
 • helpt bij het vlot inwerken en voorkomen van verzuim

De jobcoach rapporteert ook altijd aan de Kompas, zodat deze mee kan kijken naar de voortgang.
Wij kijken in ieder geval iedere 6 maanden of jobcoaching nog noodzakelijk is.
Ook kan er nooit meer dan 4x 6 maanden sprake zijn van jobcoaching.

Voorwaarden

 • Uw werknemer woont in Beekdaelen, Voerendaal of  Simpelveld
 • Uw werknemer heeft:
  • een afstand tot de arbeidsmarkt door een arbeidsbeperking, of
  • een indicatie banenafspraak, of
  • praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs gevolgd, voordat de werknemer bij u aan het werk gaat
 •  Uw werknemer heeft:
  • een dienstverband voor minimaal 6 maanden, voor meer dan 12 uur per week en is nog geen 6 maanden in dienst bij aanvraag, of
  • een proefplaatsing met als doel een dienstverband van minimaal 6 maanden, of
  • een BBL-dienstverband
 • U kunt geen subsidie krijgen voor een werkervaringsplek of een 0-urencontract.

Bij aanvraag voor een jobcoach stuurt u deze bijlagen mee

 • Arbeidsovereenkomst.
 • In het Jobcoachplan (zie document hieronder) leest u welke informatie u daarin opneemt.
 • Huurt u de jobcoach in bij een organisatie? Dan stuurt u een offerte mee van die jobcoachorganisatie. Dit moet een organisatie zijn die op de lijst
  • van erkende jobcoachleveranciers van UWV staat
  • in het Nationaal Jobcoachregister van Blik op Werk en de Nederlandse Vereniging voor Support (NVS)
  • bij brancheorganisatie OVAL
  • bij beroepsorganisatie Noloc.
 • Is de jobcoach bij u in dienst? Dan stuurt u een CV mee waaruit blijkt dat de jobcoach een erkende opleiding heeft gevolgd. Dit is minimaal een hbo-opleiding, of hbo werk- en denkniveau. De jobcoach mag geen directe collega of leidinggevende van de werknemer zijn.

Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?

U kunt bellen met Sven Gossen op 06-21207976 of e-mailen naar sven.gossen@isd-kompas.nl.