In het jobcenter gaat u samen met andere werkzoekenden op zoek naar werk. Tijdens het jobcenter is een participatiecoach en onze banenmakelaar aanwezig. Zowel de banenmakelaar als de participatiecoach gaan u helpen u bij het zoeken naar werk en het solliciteren. U staat er niet alleen voor maar wordt maximaal ondersteund door ISD Kompas.

In het jobcenter vinden meestal ook de groepstrainingen plaats.

Het jobcenter is iedere week en duurt maximaal 2 uur. Kompas heeft hiervoor een eigen ruimte in de Bredeschool in Voerendaal (Cortemich 2 te Voerendaal).  

Banenmakelaar

Bij de bijeenkomsten is ook onze banenmakelaar aanwezig.  Deze heeft vele contacten met werkgevers in de regio en zoekt voortdurend voor u naar mogelijkheden en kansen.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Bel met een van de Participatiecoaches via het nummer 088-4502000.

Of stuur een e-mail naar info@isd-kompas.nl