Bent u naar Nederland gekomen om bij uw man, vrouw of gezinslid te wonen? Dan noemen wij u gezinsmigrant.

U moet inburgeren. U begint met inburgeren nadat u bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP(externe link)). U volgt daarna een aantal stappen. De stappen kunt u vinden onder het filmpje. 

Stap 1: Start

De eerste stap is dat u een brief krijgt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Hierin staat een einddatum. U moet inburgeren vóór deze einddatum. U leert de Nederlandse taal en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. 

Stap 2: Plan maken

U krijgt een eigen participatiecoach. U gaat in gesprek met uw coach. Samen met u maakt uw participatiecoach een plan voor uw inburgering. Dit heet het Plan inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staan ook afspraken. De afspraken in het PIP zijn belangrijk. Dit zijn afspraken over uw inburgering.

Heeft u een brief gekregen van DUO maar nog geen participatiecoach van Kompas? Bel ons op nummer 088-4502284.

Stap 3: Inburgeren

De Nederlandse taal leren

U leert de Nederlandse taal op een taalschool. Er zijn 3 leerroutes: de Onderwijsroute, de B1 route en de Zelfredzaamheidsroute. Uit de leerbaarheidstoets blijkt welke route het beste bij u past. U sluit uw leerroute af met examens of een eindgesprek. U kiest zelf uit bij welke taalschool u Nederlands gaat leren. Met uw coach bespreekt u hoe het gaat op school.

De kosten van de taalschool betaalt u zelf. U kunt hiervoor een lening afsluiten bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kunt u online doen via www.inburgeren.nl(externe link)

Normen en waarden in Nederland

In een aantal bijeenkomsten leert u over de normen en waarden in Nederland. Deze verschillen soms van de normen en waarden uit het land waar u vandaan komt. Deze bijeenkomsten zijn verplicht. U doet geen examen. Dit onderdeel sluit u af door een handtekening te zetten onder de zogenaamde participatieverklaring. Wij nodigen u hiervoor uit. 

Werk 

Uw participatiecoach nodigt u uit voor lessen die gaan over werk vinden in Nederland. Dit onderdeel heet de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Dit is een verplicht onderdeel van uw inburgering. Uw coach adviseert u over het werk dat er voor u is in Nederland.

Meedoen in Nederland

Het is belangrijk dat u met de Nederlandse taal gaat oefenen. Bijvoorbeeld in de taalclub in uw eigen gemeente. Of als vrijwilliger bij een organisatie in uw buurt. Op deze manier maakt u kennis met buurtgenoten en leert u beter Nederlands spreken. Dit is waardevol voor uw nieuwe leven in Nederland. Wij noemen dit participeren of participatie. Uw participatiecoach kan u adviseren over uw mogelijkheden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw eigen participatiecoach of bel naar nummer 088-4502284.