Heeft u als vluchteling een verblijfsvergunning gekregen? Dan moet u inburgeren. Wij helpen u hierbij.

U volgt een aantal stappen. De stappen kunt u vinden onder het filmpje. 

Stap 1: Start

De eerste stap is dat u een brief krijgt van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hierin staat een einddatum. U moet inburgeren vóór deze einddatum. U leert de Nederlandse taal en hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. 

Stap 2: Wonen

Een woning

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kiest een gemeente voor u. In uw geval gaat het om de gemeente Beekdaelen, Simpelveld of Voerendaal. De gemeente zoekt een woning voor u.

Woning inrichten

U gaat uw nieuwe woning inrichten. U krijgt hulp van een maatschappelijk begeleider uit uw gemeente. De maatschappelijk begeleider neemt contact op met u. Deze begeleider helpt u verder in het eerste jaar als u vragen heeft of hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het uitzoeken van een school voor uw kinderen. 

Uw maatschappelijk begeleider en Kompas helpen u met de inrichting van uw woning (zoals meubels, servies  en beddegoed). Maar u heeft nog meer nodig. Voor andere spullen krijgt u een lening. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast en een laptop. Deze lening krijgt u van Kredietbank Limburg (KBL). De lening (die wij inrichtingskrediet noemen) betaalt u de komende jaren terug.

Verhuizen

U verhuist naar uw nieuwe woning. U krijgt hulp van uw maatschappelijk begeleider.

Stap 3: Geld

Uitkering

Misschien heeft u al werk. Maar misschien ook niet. Als u nog geen betaald werk heeft vraagt u een uitkering aan bij Kompas. Ook vraagt u toeslagen aan. Dit doet u samen met uw maatschappelijk begeleider.

Rekeningen betalen

De uitkering en toeslagen staan niet meteen op uw bankrekening. Het duurt een aantal weken voordat u dit geld heeft. Om toch meteen uw rekeningen te kunnen betalen krijgt u een tweede lening van Kredietbank Limburg (KBL). Deze lening (die wij bufferkrediet noemen) betaalt u af zodra u uw geld heeft ontvangen. Meestal is deze lening in 6 maanden afbetaald.

Geld en administratie op orde

Kredietbank Limburg (KBL) helpt u met uw administratie, met wat er aan geld binnenkomt en wat u uitgeeft. Hierdoor maakt u een goede financiële start met onder andere het betalen van uw vaste lasten. Deze hulp heet budgetbeheer en noemen we ook financiële ontzorging. Als u een bufferkrediet heeft gekregen dan is deze hulp verplicht.

Stap 4: Plan maken

U krijgt een eigen participatiecoach. U gaat in gesprek met uw coach en de taalschool. Op basis van deze gesprekken maakt u samen met uw participatiecoach een plan voor uw inburgering. Dit heet het Plan inburgering en Participatie (PIP). In dit plan staan ook afspraken. De afspraken in het PIP zijn belangrijk. Dit zijn afspraken over uw inburgering.

Stap 5: Inburgeren

De Nederlandse taal leren

U leert de Nederlandse taal op een taalschool. Er zijn 3 leerroutes: de Onderwijsroute, de B1 route en de Zelfredzaamheidsroute. Uit de intake en de leerbaarheidstoets blijkt welke route het beste bij u past. U sluit uw leerroute af met examens of een eindgesprek. Wij betalen de taalschool voor u. U doet uw best om de Nederlandse taal zo snel en goed mogelijk te leren. Met uw coach bespreekt u hoe het gaat op school.

Normen en waarden in Nederland

In een aantal bijeenkomsten leert u over de normen en waarden in Nederland. Deze verschillen soms van de normen en waarden uit het land waar u vandaan komt. Deze bijeenkomsten zijn verplicht. U doet geen examen. Dit onderdeel sluit u af door een handtekening te zetten onder de zogenaamde participatieverklaring. Wij nodigen u hiervoor uit. 

Werk 

De participatiecoach nodigt u uit voor lessen die gaan over werk vinden in Nederland. Dit onderdeel heet de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Dit is een verplicht onderdeel van uw inburgering. Uw coach kijkt met u welk werk er voor u is.

Meedoen in Nederland

Het is belangrijk dat u met de Nederlandse taal gaat oefenen. Bijvoorbeeld in de taalclub in uw eigen gemeente. Of als vrijwilliger bij een organisatie in uw buurt. Op deze manier maakt u kennis met buurtgenoten en leert u beter Nederlands spreken. Dit is waardevol voor uw nieuwe leven in Nederland. Wij noemen dit participeren of participatie. Betaald werk is nóg beter. Samen met uw coach kijkt u naar wat mogelijk is.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met uw eigen participatiecoach.