Kompas is een zogenaamde intergemeentelijke samenwerking. Dat betekent dat de formele verantwoording bij het bestuur ligt. 

Het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur voert het beleid uit dat door de deelnemende gemeenten is vastgesteld.
Iedere Kompasgemeente wordt vertegenwoordigd door één collegelid en twee leden van de gemeenteraad.

Het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken bij Kompas, zij voert de besluiten uit van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, één van iedere Kompasgemeente. 

Leden algemeen bestuur

De heer M.J.J.M. Gulpen - Functie voorzitter - Gemeente Simpelveld   
De heer J.M.A.R. van der Broek - Functie lid - Gemeente Beekdaelen
De heer H.A.J. Coenen - Functie lid - Gemeente Voerendaal

De heer J.G.M. Heuts - Functie lid - Gemeente Voerendaal
De heer E. Slangen - Functie lid - Gemeente Beekdaelen
De heer G. Seroo - Functie lid - Gemeente Simpelveld
De heer L. Kockelkoren - Functie lid - Gemeente Beekdaelen
De heer R.G.L. Stoffels - Functie lid - Gemeente Voerendaal
De heer P.H. Spirk - Functie lid - Gemeente Simpelveld
Mevrouw C. Baburek - Functie secretaris - ISD Kompas

Leden dagelijks bestuur

De heer M.J.J.M. Gulpen - Functie voorzitter - Gemeente Simpelveld      
De heer J.M.A.R. van der Broek - Functie lid - Gemeente Beekdaelen
De heer H.A.J. Coenen - Functie lid - Gemeente Voerendaal
Mevrouw C. Baburek - Functie secretaris - ISD Kompas