Huishoudens met een laag inkomen hebben mogelijk recht op € 1.300,- als tegemoetkoming voor de hoge energierekening. Lees de volgende informatie goed door.

U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U woont in gemeente Simpelveld, Voerendaal of Beekdaelen.
 • U bent 21 jaar of ouder (of u bent jonger dan 21 jaar en u heeft een bijstandsuitkering).
 • U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen woonkosten.
 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) toegekend.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is maximaal € 1.300,- per huishouden (adres).
 • De toeslag kan lager zijn als u dit jaar al een deel van de toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.
 • U kunt de Energietoeslag aanvragen tot en met 30-06-2024. 

Wie heeft er geen recht?

U heeft geen recht als:

 • ​​​​​U in een instelling woont; u heeft geen energiekosten, de instelling betaalt de energierekening.
 • U een briefadres heeft; u heeft geen energiekosten.
 • U een hoger inkomen heeft dan de voor u geldende inkomensgrens. De inkomensgrens geldt niet voor inwoners die in een schuldhulpverleningstraject zitten.
 • U bent op het moment van aanvraag een student die recht heeft op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten (WTOS). Klik hier voor meer informatie over de regeling voor studenten.

Wat is de inkomensgrens?

We kijken naar het inkomen van de afgelopen maand. We hanteren een inkomensgrens van 120% van de op u van toepassing zijnde bijstandsnorm. 

Wij kijken naar uw netto inkomsten exclusief vakantiegeld. Alimentatie, inkomsten uit verhuur en periodieke giften tellen wij niet mee. 

Ook kijken wij niet naar uw vermogen. 

Inkomensgrenzen januari 2024

 21 tot pensioengerechtigde leeftijdVanaf pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.463,57€ 1.625,36
Gehuwden/samenwonend€ 2.090,81€ 2.202,84

Hoe kan ik aanvragen?

Aanvraagformulier Energietoeslag 2023 

U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 februari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Kunt u geen digitale aanvraag doen of heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 - 450 2200. Maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Of stuur een e-mail naar zorg@isd-kompas.nl vermeld daarbij: Energietoeslag.

Wanneer gewenst sturen wij een papieren aanvraagformulier op.