Vrijwilligerswerk

HOME  |  Participatie  |  Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Als betaald werk en het vervullen van een werkervaringsplaats nog niet tot uw mogelijkheden behoort, wordt u mogelijk doorgeleid naar sociale activering. Bij sociale activering gaat het om onbetaalde werkzaamheden bij een maatschappelijke organisatie. Samen met uw coach gaat u op zoek naar werk dat zoveel mogelijk aansluit op uw kwaliteiten.

Zo bent u in staat om een bijdrage te leveren in ruil voor uw uitkering en kunt u weer actief deelnemen aan het arbeidsproces. Dit biedt werkzoekenden de kans om sneller door te stromen naar een reguliere baan of een werkervaringsplek. Sociale activering heeft - zeker ook vanuit maatschappelijk oogpunt - voor de werkzoekenden een belangrijke meerwaarde. Gedurende het gehele traject wordt u vanuit ISD Kompas begeleid door uw coach.

Onze coaches beschikken over een breed netwerk en zijn op de hoogte van mogelijke vrijwilligersplekken in de regio. Verder verwijzen u door naar de volgende websites: www.vrijwilligerswerkparkstad.nl en www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl.

Top