Vakantie verzoek

HOME  |  Uitkering  |  Vakantie verzoek

Vakantie verzoek

Iedereen met een bijstandsuitkering is op grond van de inlichtingenplicht verplicht om vakanties te melden.

Er gelden specifieke regels ten aanzien van vakanties binnen Nederland en daarbuiten. Hieronder een kort overzicht.

  • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd dan heeft u recht op maximaal vier weken vakantie.
  • Aan verblijf in het buitenland is een maximale termijn gekoppeld. U mag niet meer dagen, dan het maximale aantal vakantiedagen waar u recht op heeft, in het buitenland verblijven. Bij overschrijding van de maximale termijn vervalt het recht op bijstand en kan uw uitkering beëindigd worden. In overleg kan een uitzondering worden gemaakt voor mensen in een acute noodsituatie die een langer verblijf noodzakelijk maakt.
  • Vakantierechten gelden per kalenderjaar en kunnen dus niet meegenomen of gecombineerd worden.
  • Vakantiedagen kunt u verspreid over het jaar opnemen.
  • Ook vakanties in Nederland of langdurig verblijf buiten uw gemeente, dient u te melden.
  • De dag van vertrek uit Nederland geldt als dag waarop nog in Nederland is verbleven en de dag van terugkeer geldt als een dag waarop in het buitenland is verbleven. 

Vakantieformulier invullen

Top