Uitbetaling

HOME  |  Uitkering  |  Uitbetaling

Uitbetaling

Wij betalen uw uitkering uiterlijk de 15e van de volgende maand op uw bankrekening. Bijvoorbeeld de uitkering van januari wordt uitbetaald op 15 februari en zo verder.

Vakantiegeld

In de maand juni ontvangt u vakantiegeld. Wij sparen dat bedrag voor u door elke maand wat geld opzij te zetten. Als u geen recht meer heeft op een uitkering, dan betalen we het tot dan toe gespaarde vakantiegeld uit binnen drie maanden.

Top