Tegemoetkoming in de reiskosten

HOME  |  Participatie  |  Tegemoetkoming in de reiskosten

Tegemoetkoming in de reiskosten

Indien u een uitkering van ISD Kompas ontvangt én deelneemt aan een traject van ISD Kompas of aan een inburgeringstraject, kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de reiskosten.

Deze tegemoetkoming in de reiskosten wordt verstrekt indien:

  1.  de afstand (kern van uw woonplaats tot de trajectlocatie) meer dan 10 km enkele reis bedraagt; of
  2.  u om medische redenen niet in staat bent om te fietsen.

De tegemoetkoming in de reiskosten bedraagt € 0,19 per kilometer.

Het aanvraagformulier voor een tegemoetkoming in de reiskosten in verband met deelname aan een inburgeringstraject en in verband met deelname aan een traject van
ISD Kompas, vindt u via onderstaande link.

Top