Participatie voor niet-uitkeringsgerechtigden

HOME  |  Participatie  |  Participatie voor niet-uitkeringsgerechtigden

Participatie voor niet-uitkeringsgerechtigden

Inwoners van de Kompasgemeenten die geen Participatiewet-uitkering ontvangen maar wel een vraag rondom begeleiding naar participatie hebben, kunnen daarvoor een aanvraag bij Kompas indienen.

Ons advies is om voorafgaand aan het invullen van het aanvraagformulier telefonisch contact op te nemen met een van de participatiecoaches van Kompas, zodat u eerst kunt bespreken welke vorm van begeleiding Kompas u kan bieden en te bespreken of dit aansluit bij uw begeleidingsvraag. 

Top