Onterecht uitkering ontvangen

HOME  |  Uitkering  |  Onterecht uitkering ontvangen

Onterecht uitkering ontvangen

Als u een uitkering ontvangt terwijl u er geen recht op heeft, maakt u misbruik van de wet. ISD Kompas is alert op fraude. Bij vermoedens stellen wij een onderzoek in waarbij de sociale recherche ingeschakeld kan worden. Wordt fraude geconstateerd, dan doen wij aangifte bij justitie volgens de daarvoor geldende regels.

Als u een uitkering ontvangt, wil ISD Kompas elke maand precies weten of u recht heeft op de uitkering en hoe hoog die uitkering voor u moet zijn. Om dit te kunnen bepalen moet u veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk doorgeven. Als u bijvoorbeeld werk vindt, gaat samenwonen, een erfenis krijgt of een geldprijs wint, geeft u dit direct door aan ISD Kompas. Als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt - dus informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering of voor de hoogte ervan niet of te laat doorgeeft - kunt u hiervoor een boete krijgen.

Geeft u met opzet niet alle gegevens door? Verzwijgt u inkomsten? Geeft u foute informatie of geeft u informatie te laat door?

Dan houdt u zich niet aan de inlichtingenplicht. U pleegt dan fraude. Onderdeel van de inlichtingenplicht is tevens dat u elke maand uw inlichtingenformulier (ROF) invult en op tijd inlevert, ook als er niets veranderd is in uw situatie. Ook het niet tijdig inleveren van uw inlichtingenformulier kan een boete opleveren.

Hoogte

De boete die u krijgt als u zich – herhaaldelijk – niet houdt aan de inlichtingenplicht kan oplopen tot 150 procent van het bedrag dat u onterecht aan uitkering heeft ontvangen.

Het niet of te laat doorgeven van informatie kost dus per definitie geld. Heeft u door het niet of te laat doorgeven van informatie te veel aan uitkering ontvangen, moet u naast de boete ook dit bedrag volledig terugbetalen. ISD Kompas gebruikt uw uitkering om de boete af te lossen. U betaalt de boete dus met een deel van uw uitkering totdat deze helemaal is afgelost.

Duur

De duur van de aflossing is afhankelijk van de hoogte van de boete. Bij een hoog boetebedrag kan de aflossing jaren in beslag nemen. Als u ten onrechte een uitkering heeft ontvangen of te veel uitkering heeft gekregen, dan eist ISD Kompas dit geld altijd terug. Als dit niet verrekend kan worden met de uitkering, dan maakt Kompas afspraken met u over de aflossing.

Terugbetaling

Heeft u inmiddels geen recht meer op een uitkering, dan spreekt ISD Kompas een betalingsregeling met u af . U moet net zolang aflossen tot het hele bedrag is terugbetaald.

Heeft u gedurende tien jaar de aflossingen altijd tijdig betaald, maar staat er nog steeds een restschuld, dan kunt u verzoeken om kwijtschelding van het bedrag.
Dit geldt echter alleen voor de te veel ontvangen uitkering. Boetes moeten altijd betaald worden.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw casemanager.
 

Top