Melden fraude

HOME  |  Uitkering  |  Melden fraude

Melden fraude

Fraudeformulier invullen

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas wil mensen vooruit helpen. Samen zijn we continu op zoek naar kansen voor iedereen met een bijstandsuitkering. Uitgangspunt hierbij is dat werken loont. Iedereen die kan werken, werkt. De sociale recherche van ISD Kompas handhaaft en helpt. Omdat binnen ISD Kompas de afspraak geldt dat iedere werkzoekende in beeld moet zijn, gaan de sociaal rechercheurs geregeld op huisbezoek.

Helpen

Door werkzoekenden in de eigen omgeving te ontmoeten, heeft ISD Kompas de gelegenheid hen nog beter te ondersteunen. De sociaal rechercheurs kunnen eventuele onduidelijkheden verhelderen, vragen beantwoorden en helpen met doorverwijzingen naar andere betrokken organisaties.

Handhaven

Daarnaast wordt er alles aan gedaan om fraude vroegtijdig op te sporen. Dit gebeurt via een continue gegevenskoppeling van de Belastingdienst, werkgevers en uitkeringsinstanties, via signalen uit de omgeving en via het huisbezoek. Als blijkt dat iemand in strijd met de regels handelt, dan treden we op. Uitkeringen worden betaald van belastinggeld. Dat vraagt om verantwoording. Het is belangrijk dat er draagvlak binnen de samenleving blijft bestaan zodat dit ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Door fraude te melden, kunt u hier een bijdrage aan leveren.

Vragen, twijfels of (anoniem) fraude melden?

Neem contact op met de sociale recherche, telefoonnummer 088-4502250. Fraude melden kan ook via bovenstaand formulier.

Top