Inlichtingenplicht

HOME  |  Uitkering  |  Inlichtingenplicht

Inlichtingenplicht

Wat verwachten wij van u?

  • U geeft ons alle informatie die nodig is om vast te kunnen stellen of u recht heeft op een uitkering.
  • U informeert ons over veranderingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering en werkt mee aan heronderzoeken.
  • U en uw gezinsleden staan op het juiste adres ingeschreven in het bevolkingsregister. Als u verhuist, zorgt u ervoor dat u binnen vijf dagen op het nieuwe adres staat ingeschreven.
  • U werkt mee aan een rechtstreekse betaling van uw vaste lasten, als wij dat nodig vinden.
  • U bewaart alle bewijzen (zoals rekeningen en bankafschriften) over uw inkomen en vermogen.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Betaling van een voorschot binnen vier weken na uw aanvraag, als blijkt dat u recht heeft op een uitkering.
  • Tijdige, maandelijkse uitbetaling van de uitkering waar u volgens uw situatie recht op heeft.
  • Bescherming van uw privacy. De informatie die bij ISD Kompas over u bekend is, gebruiken wij alleen voor de uitvoering van de Participatiewet en voor wetten, besluiten en regelingen die daarmee samenhangen. We vragen u alleen gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van de wet.
     
Top