Huisbezoek

HOME  |  Uitkering  |  Huisbezoek

Huisbezoek

ISD Kompas kan u vragen om aan te tonen dat:

  • u alleenstaand of alleenstaande ouder bent;
  • de feitelijke woonsituatie overeenkomt met het adres dat u ons heeft gegeven;
  • u de noodzakelijke bestaanskosten niet of niet helemaal met een ander kunt delen.

Om de woon- en leefsituatie aan te tonen kunnen wij met of zonder vooraankondiging een huisbezoek afleggen. U bent niet verplicht mee te werken.
Werkt u niet mee, dan kan dit gevolgen hebben voor (de hoogte van) uw uitkering.

Top