Hoogte uitkering

HOME  |  Uitkering  |  Hoogte uitkering

Hoogte uitkering

U kunt elke maand uw specificatie met daarop de hoogte van uw uitkering opvragen via Mijn Kompas.

Een uitkering wordt verstrekt voor algemeen levensonderhoud. Alle inkomsten van u en uw eventuele partner zijn bepalend voor de hoogte van de uitkering. Uw inkomen wordt aangevuld tot het bijstandsniveau waar u recht op heeft. Salaris, alimentatie of een andere uitkering worden dus in mindering gebracht. Uitgezonderd zijn kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of bijzondere bijstand. Dit heeft geen invloed op uw uitkering.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw casemanager.

Top