ESF subsidie

HOME  |  Bestuur & organisatie  |  ESF subsidie

ESF subsidie

ISD Kompas neemt deel aan het ESF-project ‘ESF Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg gemeenten 2017-2019‘ (projectnummer: 2017EUSF201252).

Top