Coaching, trainingen en programma's

HOME  |  Participatie  |  Coaching, trainingen en programma's

Coaching, trainingen en programma's

Coaching

Iedereen die een uitkering via ISD Kompas ontvangt, wordt individueel gecoacht en neemt deel aan groepsbijeenkomsten met andere werkzoekenden. De medewerkers van ISD Kompas kennen hierdoor alle werkzoekenden persoonlijk en hebben goed zicht op ieders mogelijkheden. Omdat zij ook de contacten met bedrijven onderhouden, kunnen zij de juiste match creëren tussen werkzoekenden en vacatures.

Trainingen

Door middel van de groepstrainingen ondersteunen onze participatiecoaches u bij het vinden van werk, een werkervaringsplaats of een participatieplaats. Zij verkennen samen met u uw mogelijkheden, drijfveren en talenten, oefenen het solliciteren en bemiddelen, indien nodig, naar een reguliere baan of werkervaringsplaats. De groepstrainingen bestaan uit twee programma’s: het Programma Werk en het Programma Activering.

  • U neemt deel aan het Programma Werk als wordt ingeschat dat u binnen een jaar betaald werk moet kunnen vinden.
  • Verwachten wij dat u door het verrichten van onbetaald werk op termijn kunt doorstromen naar het Programma Werk, dan neemt u eerst deel aan het Programma Activering.

Naast de groepstrainingen wordt u - waar nodig - persoonlijk begeleid door een participatiecoach. 

Als (on)betaald werk nog niet mogelijk is, neemt u niet deel aan de groepstrainingen. U wordt dan in het kader van het Programma Zorgparticipatie individueel begeleid.

Werkervaringsplaats

Als het niet meteen lukt om betaald werk te vinden, verwacht ISD Kompas van u dat u actief zoekt naar een werkervaringsplaats. Aangezien ISD Kompas veel regionale werkgevers kent, kunnen wij u hierbij helpen. Op een werkervaringsplaats werkt u met behoud van uitkering. Het doel is dat u regulier werk krijgt bij de werkgever waar u ervaring opdoet.

Banenmakelaar

De banenmakelaars van ISD Kompas hebben intensief contact met regionale werkgevers  en zoeken continu naar mogelijkheden en kansen. Het streven is een reguliere baan te vinden of een werkervaringsplaats met uitzicht op een blijvende arbeidsovereenkomst. U solliciteert zelf naar betaalde èn onbetaalde werkplekken. Waar nodig wordt u hierbij door de banenmakelaars ondersteund en geadviseerd.

Top