Betaalde werkzaamheden

HOME  |  Participatie  |  Betaalde werkzaamheden

Betaalde werkzaamheden

Werk zoeken

Iedereen die kan werken, werkt. ISD Kompas verwacht van u dat - als u in staat bent om te werken - u daadwerkelijk actief op zoek gaat naar werk. U bent dus verplicht om te solliciteren, tevens naar werk dat niet aansluit bij uw opleiding of werkervaring. Ook werk waarmee u minder verdient dan met uw vorige baan, tijdelijk werk, uitzendwerk, deeltijdwerk en werk buiten uw woonplaats dient u te accepteren. Dit noemen we ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. Het betekent kort samengevat dat u solliciteert naar alle mogelijke banen en er vervolgens alles aan doet om deze baan te behouden.

De banenmakelaar en participatiecoach van ISD Kompas ondersteunen u bij het vinden van werk.

Werk vinden

Als u een betaalde baan vindt, meldt u dit bij uw casemanager en participatiecoach. 
U geeft door hoeveel uur u gaat werken, per wanneer en voor hoelang. Dit vult u ook in op het inlichtingenformulier. Hier voegt u tevens de arbeidsovereenkomst bij. Gaat het om deeltijdarbeid dan levert u ook de loonstrook in. Op basis hiervan kan namelijk berekend worden of u nog recht heeft op aanvullende bijstand.

Vrijlating

U kunt tijdelijk een deel van uw inkomsten (25 procent) vrijlaten. Dit betekent dat u, eenmalig, gedurende zes maanden, naast uw bijstandsuitkering, een maximaal bedrag per maand mag houden.

Top